Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 2 гостя.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Повідомлення про судове рішення в адміністративній справі № 826/10363/14

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

Вн. № 1/189 
У Х В А Л А
про відкриття провадження в адміністративній справі
23 липня 2014 року  м. Київ № 826/10363/14
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Клочкова Н.В., ознайомившись з позовною заявою

    Публічного акціонерного товариства "Маріупольський графітовий
комбінат"
до  1) Міністерства доходів і зборів України 
       2) Маріупольської  об'єднаної державної  податкової  інспекції
Головного управління Міністерства доходів і зборів України у
Донецькій області 
       3) Головного управління Міністерства доходів і зборів України у
Донецькій області
про   визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень,

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство "Маріупольський графітовий комбінат" (далі - позивач) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства доходів і зборів України (далі – відповідач 1), Маріупольської об’єднаної  державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області (далі – відповідач 2),  Головного управління Міндоходів у Донецькій області (далі – відповідач 3) з наступними позовними вимогами:

- визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області від 14.05.2014 № 0000612201, № 0000622201, від 27.05.2014 № 0000192201, № 0000222201, № 0000182201, 0000202201 та № 0000162201;
- визнання протиправним та скасування рішення Головного управління Міндоходів у Донецькій області від 06.05.2014 № 3694/10/05-99-10-06-12-1 про результати розгляду скарги позивача  в частині залишення без змін податкових повідомлень-рішень та відмови у їх скасуванні;
- визнання протиправним та скасування рішення Міністерства доходів і зборів України від 03.07.2014 № 12406/6/99/99/0-01-15.
Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтею 106 Кодексу адміністративного судочинства України та подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, позовну заяву належить розглядати в порядку адміністративного судочинства і вона підсудна даному адміністративному суду. Інші підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України, відсутні.
Відтак, суд визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.
Керуючись ст.ст. 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яку буде розглядати суддя Клочкова Н.В.
2. Копію ухвали та витяг про процесуальні права і обов'язки сторін невідкладно надіслати позивачу: публічному акціонерному товариству "Маріупольський графітовий комбінат" та відповідачам: Міністерству доходів і зборів України, Маріупольській об’єднаній  державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області,  Головному управлінню Міндоходів у Донецькій області разом із копією позовної заяви з додатками.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. 

Суддя                                                                                                     Н.В. Клочкова

Додаток на адресу відповідача: позовна заява з додатками.

 

 

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати  в  суді засвідчені копії документів і витяги з них.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити  підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право  визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.
Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

Вн. № 1/189
У Х В А Л А
про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду
  23 липня 2014 року    м. Київ   № 826/10363/14 
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Клочкова Н.В., здійснюючи підготовку справи до судового розгляду

за позовом         Публічного акціонерного товариства "Маріупольський графітовий комбінат"       
до         1) Міністерства доходів і зборів України      
        2) Маріупольської  об'єднаної державної  податкової  інспекції Головного
      управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області      
       3) Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій
     області       
про      визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
     рішень,

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство "Маріупольський графітовий комбінат" (далі - позивач) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства доходів і зборів України (далі – відповідач 1), Маріупольської об’єднаної  державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області (далі – відповідач 2),  Головного управління Міндоходів у Донецькій області (далі – відповідач 3) з наступними позовними вимогами:
- визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області від 14.05.2014 № 0000612201, № 0000622201, від 27.05.2014 № 0000192201, № 0000222201, № 0000182201, 0000202201 та № 0000162201;
- визнання протиправним та скасування рішення Головного управління Міндоходів у Донецькій області від 06.05.2014 № 3694/10/05-99-10-06-12-1 про результати розгляду скарги позивача  в частині залишення без змін податкових повідомлень-рішень та відмови у їх скасуванні;
- визнання протиправним та скасування рішення Міністерства доходів і зборів України від 03.07.2014 № 12406/6/99/99/0-01-15.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.07.2014 року відкрито провадження в адміністративній справі №  826/10361/14.
На стадії підготовчого провадження судом вжито всіх заходів для забезпечення всебічного, об'єктивного вирішення справи протягом розумного строку, у зв'язку з чим прийнято рішення про витребування доказів. Відтак, суд дійшов висновку про можливість закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду.
Керуючись ст.ст. 110, 121, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Закінчити підготовче провадження та призначити справу № 826/10363/14 до судового розгляду у судовому засіданні на  06 серпня 2014 року о  14:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, 1 поверх, зал судових засідань №  10.
2. Справа розглядатиметься у судовому засіданні під головуванням судді                 Клочкової Н.В.
3. Витребувати від позивача (оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії):
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;
- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- всі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення з зазначенням поважних причин їх відсутності;
- усі первинні документи, які належить складати залежно від виду спірної, на думку відповідача, фінансово-господарської операції - договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання, передачу товарів, (акти прийому-передачі), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, журнал обліку цих довіреностей тощо;
- належні докази наявності фізичних, технічних та технологічних можливостей позивача до вчинення дій, що становлять зміст господарської операції, як-от: наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення, товарно-транспортні накладні, приміщень для зберігання товарів тощо (договори по складських приміщеннях, банківські виписки по оплаті перевезень, складів);
- відповідні ліцензії та інших дозвільних документів, що необхідні для проведення спірної господарської операції, сертифікати якості, проектна документація тощо;
- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо контрагентів позивача у спірних, на думку відповідача, фінансово-господарських операціях (витяг, виписка, довідка з ЄДРПОУ щодо контрагентів позивача);
- свідоцтво платника ПДВ контрагента(ів) позивача у спірних, на думку відповідача, фінансово-господарських операціях;
- з метою встановлення зв’язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг) і господарською діяльністю платника податку (підстава для включення сум до валових витрат) необхідно надати належні докази, що свідчать про наявність господарської мети (наслідки цієї мети та належні докази сплати сум податку на додану вартість до бюджету контрагентами платника податку, який має право на бюджетне відшкодування;
- банківські виписки на підтвердження факту придбання (подальшого продажу) товарів (послуг) позивачем;
- докази подальшої реалізації товарів (послуг) – замовлення, договори, акти, банківські виписки, договори транспортування.
4. Витребувані у позивача документи надати в суд до першого судового засідання в даній справі.
5. Попередити позивача про кримінальну відповідальність передбачену ст. 382 Кримінального кодексу України за умисне невиконання службовою особою даної ухвали, що набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню, що карається позбавленням волі до трьох років. 
6. В разі відсутності витребуваних судом документів, позивачу надати письмові пояснення про причини відсутності.
7. Запропонувати відповідачам подати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідачів, до 06.08.2014 року.
8. Копію ухвали направити сторонам.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    Н.В. Клочкова

 

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

24.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Клочкова Н.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Публічне акціонерне товариство "Маріупольський графітовий комбінат"  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/10363/14  за позовом          Публічного акціонерного товариства "Маріупольський графітовий комбінат"          до          Міністерства доходів і зборів України                Маріупольської обєднананої державної  податкової  інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області                Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області          про  визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень.
Судове засідання відбудеться 06.08.2014 р. о 14:00 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  позивача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                            Тур Ю.М.

 

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

24.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Клочкова Н.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Міністерство доходів і зборів України  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/10363/14  за позовом           Публічного акціонернного товариства "Маріупольський графітовий комбінат"           до           Міністерства доходів і зборів України                  Маріупольської  обєднананої державнної  податкової  інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області                  Головногоуправління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області           про  визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень.
Судове засідання відбудеться 06.08.2014 р. о 14:00 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  відповідача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                  Тур Ю.М.

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

24.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Клочкова Н.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Маріупольську обєднану державну податкову інспекцію Головного управління Міністерства доходів і зборів України у донецькій області  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/10363/14  за позовом           Публічного акціонернного товариство "Маріупольський графітовий комбінат"           до           Міністерства доходів і зборів України                  Маріупольської обєднананої державної  податкової  інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області                  Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області           про  визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень.
Судове засідання відбудеться 06.08.2014 р. о 14:00 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  відповідача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                            Тур Ю.М.

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

24.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Клочкова Н.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Головне управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/10363/14  за позовом          Публічного акціонерного товариство "Маріупольський графітовий комбінат"          до          Міністерства доходів і зборів України                Маріупольської обєднананої державної  податкової  інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області                Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області          про  визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень.
Судове засідання відбудеться 06.08.2014 р. о 14:00 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  відповідача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                                Тур Ю.М.

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

Голова суду

Вовк Павло Вячеславович

Остання середа місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.