Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 1 гість.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Повідомлення про судове рішення в адміністративній справі № 826/10360/14

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

Вн. № 1/202 
У Х В А Л А
про відкриття провадження в адміністративній справі
23 липня 2014 року  м. Київ № 826/10360/14
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Клочкова Н.В., ознайомившись з позовною заявою

    Кучера Сергія Владиславовича
до  Горлівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного
управління Міндоходів у Донецькій області
про   визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень від 11.02.2014 № 0000041711 та від 08.05.2014
№ 0000181741,

В С Т А Н О В И В:

Кучер Сергій Владиславович (далі - позивач) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Горлівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області (далі - відповідач) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 11.02.2014 № 0000041711 та від 08.05.2014 № 0000181741.
Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтею 106 Кодексу адміністративного судочинства України та подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, позовну заяву належить розглядати в порядку адміністративного судочинства і вона підсудна даному адміністративному суду. Інші підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України, відсутні.
Відтак, суд визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.
Керуючись ст.ст. 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яку буде розглядати суддя Клочкова Н.В.
2. Копію ухвали та витяг про процесуальні права і обов'язки сторін невідкладно надіслати позивачу: Кучеру Сергію Владиславовичу та відповідачу: Горлівській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області разом із копією позовної заяви з додатками.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. 

Суддя                                                                                                  Н.В. Клочкова

Додаток на адресу відповідача: позовна заява з додатками в 1-му примірнику.

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати  в  суді засвідчені копії документів і витяги з них.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити  підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право  визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.
Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

Вн. № 1/202
У Х В А Л А
про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду
  23 липня 2014 року    м. Київ   № 826/10360/14 
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Клочкова Н.В., здійснюючи підготовку справи до судового розгляду

за позовом         Кучера Сергія Владиславовича       
до         Горлівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління
      Міндоходів у Донецькій області       
про       визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
      рішень від 11.02.2014 № 0000041711 та від 08.05.2014
      № 0000181741,

В С Т А Н О В И В:

Кучер Сергій Владиславович (далі - позивач) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Горлівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області (далі - відповідач) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 11.02.2014 № 0000041711 та від 08.05.2014 № 0000181741.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від  23.07.2014 року відкрито провадження в адміністративній справі №  826/10360/14.
На стадії підготовчого провадження судом вжито всіх заходів для забезпечення всебічного, об'єктивного вирішення справи протягом розумного строку, у зв'язку з чим прийнято рішення про витребування доказів. Відтак, суд дійшов висновку про можливість закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду.
Керуючись ст.ст. 110, 121, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Закінчити підготовче провадження та призначити справу № 826/10360/14 до судового розгляду у судовому засіданні на 12 серпня 2014 року о  13:20 год. за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, 1 поверх, зал судових засідань №  10.
2. Справа розглядатиметься у судовому засіданні під головуванням судді                 Клочкової Н.В.
3. Витребувати від позивача (оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії):
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;
- докази державної реєстрації місця проживання позивача;
- всі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення з зазначенням поважних причин їх відсутності.
4. Відповідачу запропонувати подати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача, до 12.08.2014 року.
5. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                            Н.В. Клочкова

 

 

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

24.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Клочкова Н.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Кучер Сергій Владиславович  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/10360/14  за позовом          Кучер Сергій Владиславович          до          Горлівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Донецькій області          про  визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень від 11.02.2014 № 0000041711 та від 08.05.2014
№ 0000181741.
Судове засідання відбудеться 12.08.2014 р. о 13:20 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  позивача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                  Легейда Я.А.

 

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

24.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Клочкова Н.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Горлівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Донецькій області  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/10360/14  за позовом          Кучер Сергій Владиславович          до          Горлівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Донецькій області          про  визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-
рішень від 11.02.2014 № 0000041711 та від 08.05.2014
№ 0000181741.
Судове засідання відбудеться 12.08.2014 р. о 13:20 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  відповідача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                  Легейда Я.А.

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

Голова суду

Вовк Павло Вячеславович

Остання середа місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.