Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 3 гостя.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Повідомлення про судове рішення в адміністративній справі № 826/10360/14

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

Вн. № /266 
У Х В А Л А
про відкриття провадження в адміністративній справі
17 липня 2014 року                    м. Київ                         № 826/9287/14

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Санін Б.В., ознайомившись з позовною заявою
    Відділ освіти Сніжнянської міської ради Денецької області
до  Антимонопольний комітет України, в особі постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель
про   скасування рішення від 28.04.2014 №465-р/пк-ск ,

ВСТАНОВИВ:

До судді Окружного адміністративного суду м. Києва Саніна Б.В. надійшов адміністративний позов Відділу освіти Сніжнянської міської ради Донецької області  (надалі – Позивач / Відділ освіти СМР Донецької області) до Антимонопольного комітету України в особі постійно діючої  адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі-Відповідач / АМК України в особі ПДАК з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель), в якому просить суд:
1.   Визнати протиправним та скасувати рішення №465-р/пК-ск від 28.04.2014 р. ПДАК АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.
Після усунення недоліків адміністративного позову, розглянувши надані матеріали, суддя визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.
Водночас, згідно із положень ст.69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.
Відповідно до ч.5 ст.71 КАС України, суд може збирати докази з власної ініціативи, при цьому суд акцентує увагу на тому, що згідно з ч.6 ст.71 КАС України, якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.
Так, при розгляді матеріалів позову, суд дійшов висновку про необхідність витребувати у сторін додаткові документи.
Крім того, відповідно до ст. 53 КАС України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду.
Зважаючи на те, що рішення по справі в подальшому може вплинути на права та охоронювані законом інтереси Фізичної особи-підприємця Іващенко Юлія Євгенівна про необхідність залучити вищевказану юридичну особу до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Керуючись ст.53, ст.69, ст.71, ст.104-107 КАС України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись під головуванням судді Саніна Б.В.
2. Залучити Фізичну особу-підприємця Іващенко Юлія Євгенівна  в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
3. Закінчити підготовче судове засідання та призначити судовий розгляд справи на 04.08.2014 р., об 14:00 год., що відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №10.
4. Явку повноважних представників сторін визнати обов’язковою.
5. Витребувати від Позивача (надати за три дні до судового засідання):
засвідчену копію документів, на підставі яких діє Позивач; довідку про найменування і номери рахунків позивача, відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України; наявність відповідних ліцензій та інших дозвільних документів, що необхідні для ведення певного виду господарської діяльності;
власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;
інші документи, які на думку Позивача підтверджують протиправність дій Відповідача.
6.  Запропонувати Відповідачу та третій особі подати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у Відповідача та третьої сторони.
7.  Витребувати від Відповідача (надати за три дні до судового засідання):
 оригінали і належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких діє Відповідач;
 належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких було винесено оскаржуване рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель №465-р/пк-ск від 28.04.2014 р.
8. Витребувати від третьої особи (надати в судове засідання):
 оригінали і належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких діє третя особа.
9. Суд звертає увагу осіб, які беруть участь у справі, що відповідно до ч.2 ст.114 КАС України у разі несвоєчасного надання витребуваних судом доказів та пояснень (без поважних причин), зазначені докази (пояснення) судом не приймаються та справу може бути вирішено на підставі наявних доказів відповідно до ч.6 ст.71 КАС України.

У випадку неможливості з’явитись в судове засідання, сторонам подати відповідне повідомлення, в якому вказати обґрунтування поважності неможливості з’явитись до судового засідання та надати відповідні докази, що посвідчують поважність причин.

Суддя                                                                                                     Б.В. Санін

Додаток на адреси відповідача та третьої особи: позовна заява з додатками

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати  в  суді засвідчені копії документів і витяги з них.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити  підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право  визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.
Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Роз’яснення прав та обов’язків особі, яка може бути притягнута до адміністративної відповідальності.
Відповідно до ст.268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

 

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

17.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Санін Б.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає представника Відділу освіти Сніжнянської міської ради Денецької області  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/9287/14  за позовом           Відділу освіти Сніжнянської міської ради Денецької області           до           Антимонопольного комітету України, в особі постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель          третя особа: Фізична особа-підприємець Іващенко Юлія Євгенівна  про  скасування рішення від 28.04.2014 №465-р/пк-ск.
Судове засідання відбудеться 04.08.2014 р. о 14:00 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  позивача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                  Борисова Т.М.

 

 

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

17.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Санін Б.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Антимонопольного комітету України, в особі постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/9287/14  за позовом           Відділу освіти Сніжнянської міської ради Денецької області           до           Антимонопольного комітету України, в особі постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель           третя особа: Фізична особа-підприємець Іващенко Юлія Євгенівна про  скасування рішення від 28.04.2014 №465-р/пк-ск.
Судове засідання відбудеться 04.08.2014 р. о 14:00 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  відповідача.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                  Борисова Т.М.

 

 

 

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, e-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

17.07.2014    ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Суддя Санін Б.В.

Окружний адміністративний суд міста Києва  (01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1) цією повісткою викликає  Фізичну особу-підприємця Іващенко Юлія Євгенівна  (надалі –Адресат) у суд для участі в судовому засіданні по справі № 826/9287/14  за позовом           Відділу освіти Сніжнянської міської ради Денецької області           до           Антимонопольного комітету України, в особі постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель           третя особа: Фізична особа-підприємець Іващенко Юлія Євгенівна про  скасування рішення від 28.04.2014 №465-р/пк-ск.
Судове засідання відбудеться 04.08.2014 р. о 14:00 год. за адресою м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №  10 .
Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі  тертьої особи.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання являються відповідно до ст.ст.  128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача –суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта, спеціаліста).
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Секретар судового засідання                                                  Борисова Т.М.

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

Голова суду

Вовк Павло Вячеславович

Остання середа місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.