Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 1 користувач і 5 гостей.

Користувачі на сайті

  • mostova

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Повідомлення про судове рішення в адміністративній справі № 826/6850/14

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.  Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

м. Київ

22 серпня 2014 року                   11:00                           № 826/6850/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Іщука І.О., розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЄСА»

до Інспекції з питань захисту прав споживачів в м. Севастополі

про визнання дій протиправними та скасування постанов про накладення штрафу № 1, 2, 3 від 13.01.2014 року

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЄСА» (далі по тексту – позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Інспекції з питань захисту прав споживачів в м. Севастополі (далі по тексту – відповідач, Інспекція), в якому просить суд: (1) визнати дії Інспекції щодо винесення постанов про накладення штрафних санкцій № 1,2,3 від 13.01.2014 року сумарно в сумі 12325,00грн. протиправними та скасувати зазначені постанови.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем на підставі звернення юридичної особи, яке не містило конкретних даних про порушення позивачем законодавства про захист прав споживачів, було проведено позапланову перевірку позивача з питань дотримання законодавства про захист прав споживачів, внаслідок чого були винесені оскаржувані рішення. Зазначені в акті перевірки порушення на переконання позивача не відповідають дійсності, оскільки ТОВ “ДІЄСА” реалізує продукцію з дотриманням вимог технічних регламентів за наявності Національного знака відповідності.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 червня 2014 року відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду.

Враховуючи перебування відповідача на окупованій території в розумінні Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, було здійснено виклик відповідача в судове засідання шляхом розміщення оголошення у засобах масової інформації.

В судовому засіданні 30 липня 2014 року представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання уповноваженого представника не направив, був належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду.

Відповідно до частини 6 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо немає перешкод для розгляду справи в судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу в порядку письмового провадження у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи неприбуття представника відповідача, в судовому засіданні 30 липня 2014 року суд ухвалив продовжити розгляд справи в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали справи, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києва встановив наступне.

Спілка захисту прав споживачів Солом'янського району м. Києва листом №405/01-01 від 26.11.2013 року звернулась до Держспоживінспекції України, в якому зазначалось, що за даними, одержаними від споживачів, у мережі ТОВ “ДІЄСА” реалізовується продукція з порушенням визначеного нормативними актами порядку маркування продукції, подвійним маркуванням, споживачам на їх вимогу не надаються документи про якість та безпеку продукції з посиланням на центральний офіс, що ймовірно свідчить про їх цілковиту відсутність, відсутня інформація про правила та умови ефективного і безпечного використання продукції згідно із законодавством про мови, в порушення статті 14 Закону України “Про захист прав споживачів” та інших нормативно-правових актів, масово реалізовуються електрочайники, холодильники, електроплити, пральні машини, принтери та інша техніка без національного знака відповідності. За вказаними фактами Спілка захисту прав споживачів Солом'янського району м. Києва просила провести перевірки магазинів торгівельної мережі позивача на предмет дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів та законодавства у сфері державного ринкового нагляду.

Державною інспекцією України з захисту прав споживачів було надано згоду відповідачу на проведення позапланових заходів із здійснення державного контролю від 26.11.2013 року №5469-2-7/6 відносно ТОВ “ДІЄСА”, стосовно дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів в межах компетенції Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів.

Згідно наказу №231 від 27.11.2013 року та направлення від 27.11.2013 року №102 про проведення перевірки, відповідачем було проведено виїзну позапланову перевірку магазину “Ельдорадо” за адресою м. Севастополь, вул. Вакуленчука 29 з питань відповідності продукції чинному законодавству та нормативно - правовим актам великої та дрібної побутової техніки, обладнання низьковольтного електричного, електропобутової техніки, про що було складено Акт перевірки характеристик продукції від 27 листопада 2013 року, в якому встановлено: (1) відсутність інформації про адресу та найменування імпортера або уповноваженого представника, який ввів продукцію на територію України; (2) відсутній національний знак відповідності на товарах (поз. 5-7, 9, 10 акту); (3) неналежне застосування національного знаку відповідності на товарах (поз. 1-4), оскільки розмір знаку менший ніж 5 мм.

13 січня 2013 року відповідачем було винесено постанови про накладення штрафних санкцій: (1) №1, за порушення п. 2 ч. 3 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», якою застосовано до позивача штраф у розмірі 1 275,00 грн.; (2) №2, за порушення п. 1 ч. 3 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», якою застосовано до позивача штраф у розмірі 2 550,00 грн.; (3) №3, за порушення п. 2 ч. 2 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», якою застосовано до позивача штраф у розмірі 8 500,00 грн.

Вважаючи вказані постанови протиправними, позивач звернувся до суду з позовом.

Вирішуючи спір, суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом. Планові та позапланові заходи здійснюються у присутності керівника або його заступника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання, в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку (частина 3 статті 4 Закону).

Статтею 13 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» (далі-Закон) встановлено, що відповідність введених в обіг в Україні продукції, процесів та послуг технічним регламентам є обов'язковою.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України визначає зразок (опис) та затверджує правила застосування Національного знака відповідності, що використовується для засвідчення відповідності технічним регламентам.

Національний знак відповідності, визначений у технічному регламенті, застосовується до всієї продукції, яка є об’єктом та відповідає вимогам цього технічного регламенту.

У разі оцінки відповідності продукції, що є об’єктом технічних регламентів, призначеним органом оцінки відповідності до Національного знака відповідності додається ідентифікаційний код цього органу.

Національний знак відповідності наноситься на упаковку або етикетку продукції та на рекламні матеріали для процесів або послуг, що відповідають вимогам технічних регламентів.

На продукцію, процеси і послуги, які не відповідають технічним регламентам, на продукцію, процеси і послуги, які не придатні для застосування Національного знака відповідності або знаків відповідності стандартам, пакувальні або рекламні матеріали не наносяться знаки або інші позначення, подібні до визначеного Національного знака відповідності, чи інші позначення.

Забороняється застосування Національного знака відповідності до продукції, процесів або послуг, що є об’єктами технічного регулювання, якщо це не визначено в технічних регламентах.

Як визначає Опис національного знака відповідності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1599, національний знак відповідності має форму незамкненого з правого боку основного кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника.

Пунктом 1 Правил визначено, що національний знак відповідності (далі - знак відповідності) засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які поширюються на неї.

Згідно пункту 5 зазначених Правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року №1599, знак відповідності наноситься на виріб та/або на етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції.

Пункт 7 зазначених Правил передбачає, що технічними регламентами можуть встановлюватися особливості застосування знака відповідності.

Вказані норми законодавства свідчать, що Національний знак відповідності засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які поширюються на неї, та має бути нанесений у відповідності до правила застосування Національного знака відповідності та з урахуванням особливостей, встановлених відповідними технічними регламентами.

Відповідно до пункту 5 Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, введення електрообладнання в обіг на території України дозволяється за умови, що його розроблено та виготовлено відповідно до встановлених вимог безпеки, у разі дотримання яких таке електрообладнання не створюватиме небезпеки для життя та здоров'я людей, тварин, майна і довкілля.

Згідно пункту 7 Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року № 1149 (далі по тексту – Технічний регламент), забороняється введення в обіг електрообладнання без декларації про відповідність та національного знака відповідності, нанесеного згідно з правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності».

У разі виникнення сумніву у визначених законодавством органів нагляду щодо виконання вимог безпеки виробник, уповноважений представник чи особа, що відповідає за введення продукції в обіг, можуть подати на розгляд звіт про відповідність електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту, виконаний призначеним органом.

Національний знак відповідності наноситься виробником або його уповноваженим представником безпосередньо на електрообладнання, а у разі відсутності можливості його нанесення - відповідно на пакування або документацію, що супроводжує електрообладнання (інструкцію з експлуатації, гарантійне свідоцтво тощо) так, щоб забезпечувалася його чіткість, розбірливість та незмивність протягом передбаченого строку служби.

Нанесення на електрообладнання іншого маркування, схожого за призначенням та формою до національного знака відповідності, забороняється.

У разі коли визначеними законодавством органами нагляду встановлено, що національний знак відповідності застосовується з порушенням встановлених вимог, виробник, його уповноважений представник або особа, яка ввела електрообладнання в обіг, повинні у встановлені строки вжити заходів для усунення порушень та довести електрообладнання до стану відповідності встановленим вимогам. Якщо порушення не усунені, визначені законодавством органи нагляду вживають згідно із законодавством відповідних заходів.

Відповідно до пункту 12 вказаного Технічного регламенту за результатами оцінки відповідності виробник або уповноважений представник проставляє на кожному виробі електрообладнання, пакуванні, інструкції з експлуатації або гарантійному свідоцтві національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком до цього Технічного регламенту.

Згідно пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України № 785 від 29.07.2009 року «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» виробник повинен провести оцінювання електромагнітної сумісності апаратури на основі відповідних явищ з метою забезпечення відповідності апаратури вимогам щодо захисту, встановленим у підпункті 1 пункту 9 цього Технічного регламенту. Правильне застосування всіх відповідних стандартів з переліку національних стандартів рівнозначне проведенню оцінювання електромагнітної сумісності.

Відповідність апаратури основним вимогам повинна підтверджуватися декларацією про відповідність, складеною виробником або уповноваженим представником.

Пунктом 17 вказаного вище Технічного регламенту передбачено, що на апаратуру, відповідність якої цьому Технічному регламенту було доведено із застосуванням процедури, установленої у пунктах 13 або 14 цього Технічного регламенту, наноситься національний знак відповідності. За нанесення національного знака відповідності відповідає виробник або уповноважений представник.

Відповідно до пункту 19 вказаного вище Технічного регламенту Національний знак відповідності наносять на апаратуру або на табличку з її технічними даними згідно з правилами застосування національного знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599. У разі коли його нанесення на апаратуру неможливе або невиправдане через її конструкцію, національний знак відповідності повинен бути нанесеним на пакування, якщо таке наявне, та на супровідні документи.

Згідно пункту 27 зазначеного вище Технічного регламенту інформація, необхідна для застосування апаратури за призначенням, повинна міститися в інструкціях, якими супроводжується апаратура.

В акті перевірки відповідач зазначив, що в магазині позивача, де проводилась перевірка, по десяти позиціями були порушені вимоги щодо існування Національного знаку відповідності.

Відповідно до ч. 8 ст. 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Разом з тим, відповідачем не надано суду жодних доказів на підтвердження висновків перевірки.

При цьому, на спростування висновків відповідача, позивачем додано до матеріалів справи декларації відповідності та фотокартки зазначеного в акті перевірки товару, який перевірявся відповідачем. Вказані товари містять національний знак відповідності, який розміщено згідно вимог законодавчих актів.

Відповідачем не було надано доказів на спростування доводів позивача.

З огляду на наведене, вважаючи відсутність факту порушення законодавства, зазначеного в акті перевірки, суд приходить до висновку про протиправність постанов про накладення штрафу № 1, 2, 3 від 13.01.2014 року.

У той же час, позивачем не було надано жодного доказу в підтвердження факту порушення процедури винесення оскаржуваних постанов, внаслідок чого суд вважає позовну вимогу про визнання протиправними дій щодо винесення оскаржуваних постанов про накладення штрафу такою, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України).

Керуючись ст. 2, ст. 9, ст. ст. 69 - 71, ст. 94, ст. ст. 158-163, ст. 167, ст. 186, ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ТОВ “ДІЄСА” задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати постанови про накладення штрафу № 1, 2, 3 від 13.01.2014 року, винесені Інспекцією з питань захисту прав споживачів в м. Севастополі

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому ст.254 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст.ст.185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя                                                                                                              І.О. Іщук

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

В.о.  Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


 Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.