Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 16 гостей.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Постанова по справі № 826/10548/17

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1


П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

м. Київ

 31 жовтня 2017 року                     № 826/10548/17


Окружний адміністративний суд м.Києва у складі головуючого судді Смолія І.В., суддів Аблова Є.В., Григоровича П.О., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Крівінюк Даріни Євгенівни

до Міністерства юстиції України

треті особи Спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу», Попов Євген В’ячеславович, Крівінюк Євген Петрович, Пашинський Іван Михайлович, Алпатов Кирило Георгійович

про визнання протиправним та скасування рішення

О Б С Т А В И Н И    С П Р А В И:

До Окружного адміністративного суду м.Києва звернулась з позовом Крівінюк Даріна Євгенівна (надалі – Крівінюк Д.Є., позивач) до Міністерства юстиції України (надалі – МЮУ, відповідач), треті особи Спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу» (надалі – СП «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу», третя особа-1), Попов Євген В’ячеславович (надалі – Попов Є.В., третя особа-2), Крівінюк Євген Петрович (надалі – Крівінюк Є.П., третя особа-3), Пашинський Іван Михайлович (надалі – Пашинський І.М., третя особа-4),  Алпатов Кирило Георгійович (надалі – Алпатов К.Г., третя особа-5) про визнання протиправним та скасування рішення.

Заявлені позовні вимоги позивач обґрунтовує явними порушення процедури прийняття  висновку та в подальшому винесення оскаржуваного наказу в частині задоволення скарги Matrix Group LTD. В судовому засіданні представник позивач заявлені позовні вимоги підтримав та просив задовольнити їх в повному обсязі.

В наданих суду запереченнях представник МЮУ вказав, що оскаржуване рішення прийнято відповідно до вимог чинного законодавства, посилаючись на обставини, викладені в запереченнях проти адміністративного позову.

Присутні в судових засіданнях представники третіх осіб надали усні та письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог.

На підставі приписів п.6 ст.128 Кодексу адміністративного судочинства України, перейшов до її розгляду в подальшому у письмовому провадженні на підставі наявних матеріалів справи.

Розглянувши матеріали адміністративної справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

17.08.2017р. Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації розглянуто скаргу Компанії Matrix Group LTD від 02.08.2017р., яка подано від імені Попова Є.В. (апостиль №24765 of 2014) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.08.2017р. №23185-0-33-17, щодо скасування реєстраційних дій, які стосуються Спільного підприємства «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу».

          На підставі висновків Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, відповідачем прийнято Наказ від 18.08.2017р. №2647/5 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», яким скаргу Компанії Matrix Group LTD в особі Попова Є.В., який діє по довіреності, яка підписана Deomide Pyshnov, від 02.08.2017р. задоволено у повному обсязі. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.09.2016р. №13061050020001816 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 28.12.2016р. №13061050041001816 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та від 06.04.2017р. №13061050042001816 «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведені державним реєстратором Управління економіки Коростенської районної державної адміністрації Ходаківською Л.В. стосовно Спільного підприємства «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу» (код за ЄДРПОУ 01728946).

Зазначеним наказом скасовано проведену 06.04.2017р. державним реєстратором реєстраційну дію щодо внесення змін до установчих документах Спільного підприємства «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу», відповідно до якої учасником підприємства, з часткою у статутному капіталі в розмірі 85% стала Крівінюк Даріна Євгенівна (позивач).

Право власності на частку 85% набуто позивачем на підставі договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі від 06.04.2017р., укладеного з Крівінюком Є.П.

Позивач, вважає, що зазначений наказ від 18.08.2017р. №2647/5 протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення позовних вимог позивача виходячи з наступного.

Відповідно до приписів ч.ч.1, 2 ст.37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Міністерство юстиції України розглядає скарги, в тому числі, на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір).

Процедура розгляду відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту (далі - суб'єкт оскарження), що здійснюється Мін'юстом та його територіальними органами (далі - суб'єкт розгляду скарги) визначена Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015р. №1128 (далі – Порядок № 1128).

Підпунктом 1 Порядку №1128 визначено, що цей Порядок визначає процедуру розгляду відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закони) скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту (далі - суб'єкт оскарження), що здійснюється Мін'юстом та його територіальними органами (далі - суб'єкт розгляду скарги).

Відповідно до п.п.2, 3 Порядку №1128, для забезпечення розгляду скарг суб'єктом розгляду скарги утворюються постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - комісія), положення та склад яких затверджуються Мін'юстом або відповідним територіальним органом.

Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено (далі - скаржник), що подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов'язкові відомості, передбачені Законами, а також відомості про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один із способів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, в який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд.

Згідно з п.8 Порядку №1128, під час розгляду скарги по суті комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри), та у разі необхідності витребування документів, пояснень тощо у суб'єкта оскарження, і вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження, чи мала місце оскаржувана дія або бездіяльність суб'єкта оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження на законних підставах, чи здійснювалася дія або вчинялася бездіяльність суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) чи належить задовольнити кожну з вимог скаржника або відмовити в їх задоволенні;

4) чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим способом, ніж визначено ним у своїй скарзі (зокрема внесення шляхом виправлення технічних помилок у записах реєстрів взамін скасування рішення державного реєстратора);

5) які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню.

Відповідно до п.п.9, 10 Порядку №1128, під час розгляду скарги по суті обов'язково запрошується скаржник та/або його представник (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб'єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів. Неприбуття таких осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання такими особами повідомлень про час та місце розгляду скарги з причин, що не залежать від суб'єкта розгляду скарги, не перешкоджає її розгляду.

Суб'єкт розгляду скарги своєчасно повідомляє скаржнику (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб'єкту оскарження та іншим заінтересованим особам, зазначеним у скарзі або встановленим відповідно до відомостей реєстрів, про час і місце розгляду скарги в один з таких способів: 1) рекомендованою телеграмою; 2) телефонограмою; 3) факсимільним повідомленням; 4) засобами електронної пошти.

Як вбачається з матеріалів справи та зазначено представником позивача, позивача, Крівінюк Д.Є., не було повідомлено про розгляд скарги Компанії Matrix Group LTD. Відповідачем не надано суду доказів повідомлення Крівінюк Д.Є. про розгляд скарги Компанії Matrix Group LTD на 17.08.2017р.

Суд звертає увагу, що оскільки скарга Компанії Matrix Group LTD, як це вбачається з матеріалів справи, датована 02.08.2017р., а висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації за наслідком розгляду вказаної скарги складений 17.08.2017р., суд вважає, що суб'єкт розгляду скарги, у відповідності до імперативних вимог п.1 Порядку №1128, мав достатньо часу для направлення копій таких документів на адресу позивачів для їх завчасного  повідомлення про час і місце розгляду скарги.

Крім того, ч.8 ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачений перелік за яким Міністерство юстиції України приймає рішення про відмову в задоволенні скарги, зокрема:

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п'ятою цієї статті;

2) на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;

3) у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

4) у разі наявності інформації про судове провадження у зв'язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;

5) є рішення цього органу з такого самого питання;

6) в органі ведеться розгляд скарги з такого самого питання від цього самого скаржника;

7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги;

9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;

10) державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

Відповідно до п.5 Порядку №1128, перед розглядом скарги по суті комісія вивчає скаргу для встановлення: 1) чи віднесено розгляд скарги відповідно до Законів до повноважень суб'єкта розгляду скарги (належний суб'єкт розгляду скарги); 2) чи дотримано вимоги Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги; 3) чи наявні (відсутні) інші скарги у суб'єкта розгляду скарги.

Частиною 5 ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено, що скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі  

З матеріалів справи вбачається, що Компанія Matrix Group LTD перебуває в статусі «Struck off» («виключена з реєстру»), ліквідована, що підтверджується Свідоцтвом про офіційний пошук Компанії Matrix Group LTD від 09.11.2015р. (копія наявна в матеріалах справи).

Статтею 99 (1) Закону про міжнародні комерційні компанії [1-е січня 1995], затвердженого 30.06.2014р. Законами Сейшельских островів, Глава 100 («International Business Companies ACT», 1994 (Chapter 100A) (as consolidated to June 30, 2014), передбачено, що якщо назва компанії була викреслена з Реєстру, компанія та її директор на можуть законно починати судові розгляди, продовжувати будь-який бізнес або якимось чином мати справи з активами компанії, захищатися в будь-яких судових розглядах, пред’являти будь-які позови чи захищати будь-яке право особи компанії, або діяти будь-яким чином у відношенні справ компанії.       

Враховуючи зазначене, Компанія Matrix Group LTD не могла здійснювати будь-які дії щодо прийняття заходів щодо свого захисту прав та інтересів, оскільки остання обмежена в право та дієздатності, оскільки перебуває в статусі «Struck off» («виключена з реєстру»), ліквідована.

Судом також встановлено, що власником Компанії Matrix Group LTD є Крівінюк Є.П., а директором зазначеної компанії з 10.02.2010р. є Меріенн Ноулс (Marianne Knowles), що підтверджується реєстром директорів компаній (копія наявна в матеріалах справи).

Також, відповідно до реєстру осіб, на ім’я яких було видано довіреність, копія наявна в матеріалах справи, відсутня інформація щодо видання довіреності на ім’я Попов Є.В. для представлення інтересів компанії.

Також в матеріалах справи наявна копія листа Відділу реєстрації Республіки Сейшельські острови від 25.08.2017р. згідно якої вбачається, що апостиль №24765 of 2014 був виданий 22.08.2017р. на ім’я компанії  «Дендакс Ком ЛТД» (Dendax Com LD) за підписом реєстратора компанії Р.Самсона (R.Samson), Фінансове управління Сейшельських Островів, о.Мае, Сейшельські острови. Цим підтверджено, що апостиль №24765 of 2014 є підробкою.     

Крім того, згідно наявною в матеріалах справи довідка СВ Печерського УП ГУНП у м.Києві від 31.10.2016р.  про порушення кримінальної провадження №1201600060007070 за ч.4 ст.358 КК України, підробки документів щодо приватизації СП «Щорсівський гранітний кар’єр».  

Суд також, звертає увагу на наступне.

В матеріалах справи наявна копія наказу Міністерства юстиції України від 21.02.2017р. №427/7, яким відмовлено у задоволенні скарги представника Компанії Matrix Group LTD за довіреністю Попова Є.В. від 28.11.2016р.  Підставою для відмови слугувало те, що додані до скарги копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (Компанії Matrix Group LTD), не засвідченні у встановленому законом порядку, а також закінчився встановлений законом строк подачі скарги.   

Як зазначено представником позивача, зазначена скарга є аналогічною по суті скарги на підставі якої прийнято оскаржуваний наказ від 18.08.2017р. №2647/15. Доказів спростування зазначено, відповідачем не надано суду.

Пунктом 7 Порядку №1128 визначено, що у разі коли встановлено порушення вимог Законів щодо строків подання скарги, вимог її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, суб’єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії приймає вмотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті  у формі наказу.

Відповідно до ч.3 ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Отже, враховуючи вищевикладене в сукупності, керуючись внутрішнім переконанням, суд приходить до висновку, що відповідачем прийнято оскаржуваний наказ №2647/15 від 18.08.2017р. на підставі поданої скарги без належного дослідження фактичних обставин справи, поновного та всебічного з’ясування доказів поданих скаржником.

Виходячи з передбаченого ч.2 ст.11 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАС України) права суду вийти за межі позовних вимог в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять, суд вважає за необхідне вийти за межі заявлених позивачем позовних вимог, з метою повного захисту прав та інтересів позивача, та зобов’язати Міністерство юстиції України вчинити дії щодо поновлення записів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були скасовані на підставі оскаржуваного наказу Міністерства юстиції України №2647/5 від 18.08.2017р.

Відповідно до ст.161 КАС України, під час прийняття постанови суд вирішує наступні питання, зокрема:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

Відповідно до положень ч.1 ст.69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці данні встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів та висновків експертів.

Згідно положень ст.86 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Отже, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, матеріалів справи, суд приходить до висновку про те, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню.

Частиною 1 ст. 94 КАС України визначено, що якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69-72, 94, 158-163 КАС України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Міністерства юстиції України про задоволення скарги Компанії Matrix Group LTD від 02.08.2017р., від імені якої виступає Попов Євген В’ячеславович, та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.08.2017р. за №23185-0-33-17, оформлене наказом Міністерства юстиції України №2647/5 від 18.08.2017р.

Присудити з Державного бюджету України на користь Крівінюк Даріни Євгенівни понесені нею судові витрати у розмірі 640,00грн. за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства юстиції України.


Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст.ст.185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.


          Головуючий суддя                                                                      Смолій І.В.

          Судді                                                                                           Аблов Є.В.

                                                                                                    Григорович П.О.

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 Голова суду Вовк Павло Вячеславович

кожна остання середа місяця з 9.00 до 11.00


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.