Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 2 гостя.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Постанова по справі № 826/2907/14

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.  Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

м. Київ

09 квітня 2014 року                   16:40                               № 826/2907/14


Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шулежка В.П.,

при секретарі Пасічнюк С.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом виконувача обов’язків Генерального прокурора України Махніцького Олега Ігоровича до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, за участю третьої особи Штехбарта Олександра про визнання протиправним та скасування рішення, -

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся виконувач обов’язків Генерального прокурора України Махніцький Олег Ігорович (далі - позивач) до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі – відповідач 1), Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі – відповідач 2), за участю третьої особи Штехбарта Олександра про визнання протиправним та скасування рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 04.03.2014 року щодо покладення виконання обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим на Олександра Штехбарта.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що вказане рішення є протиправним, оскільки прийняте поза межами повноважень та не у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, у зв’язку з чим підлягає скасуванню.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав повністю та просив позов задовольнити.

Представники відповідачів 1 та 2 в судове засідання не прибули, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, заяв про розгляд справи за їх відсутності чи відкладення розгляду справи не подавали.

Третя особа в судове засідання не прибула, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, заяви про розгляд справи за її відсутності не подавала.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

З огляду на вищевикладене, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання відповідачів та третьої особи, з урахуванням вимог ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, суд прийшов до висновку про доцільність розгляду справи в порядку письмового провадження на підставі наявних матеріалів справи.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, суд вважає встановленими наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Рішенням Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 04.03.2014 року покладено виконання обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим на Штехбарта Олександра.

Переглядаючи правомірність оскаржуваного рішення, суду необхідно перевірити правомірність покладення виконання обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим на Штехбарта Олександра наданим відповідачу повноваженням, визначених Конституцією України, Законом України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідності положенням Закону України «Про прокуратуру».

Згідно із ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 134 Конституції України, Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Згідно з ст.135 Конституції України, Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Статтею 136 Конституції України передбачено, що представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10.02.1998 року № 90/98-ВР, повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання.

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути припинені Верховною Радою України достроково на підставах і в порядку, визначених Конституцією України.

З системного аналізу викладеного вбачається, що в разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» визначено, що для координації роботи органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сприяння депутатам у виконанні ними своїх обов'язків, підготовки сесій, реалізації інших повноважень організаційного характеру, що передаються їй Верховною Радою Автономної Республіки Крим, утворюється Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Очолює Президію Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Повноваження Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначено ст. 31 Конституції Автономної Республіки Крим, ст. 13, ст.14 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», ст. 65 Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Так, згідно ст. 31 Конституції Автономної Республіки Крим, Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

1) скликає сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим і організує їх підготовку;

2) формує проект порядку денного і вносить його на затвердження сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) координує роботу органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) забезпечує реєстрацію і офіційне оприлюднення нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

5) засновує Почесну грамоту Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснює інші організаційні повноваження, передані їй нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Аналогічні норми містяться у ст. 14 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим».

З наведених правових норм вбачається, що до повноважень Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим не належить прийняття рішень про призначення посадових осіб системи органів прокуратури України, в тому числі щодо визначення виконувача обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим.

В той час, статтею 41 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» визначено, що організація і діяльність органів прокуратури в Автономній Республіці Крим визначаються Конституцією України і законами України.

Згідно ст. 121 Конституції України, прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян; нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом (ст. 123 Конституції України).

У відповідності до ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 року № 1789-XII, органи прокуратури України, зокрема, становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим.

Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, районні в містах. У разі необхідності Генеральний прокурор України може створювати спеціалізовані прокуратури на правах обласних, міських, районних та міжрайонних прокуратур (ст. 13 Закону України «Про прокуратуру»).

Статтею 15 Закону України «Про прокуратуру» передбачено повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури, до яких належить, зокрема, призначати за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора Автономної Республіки Крим.

Як впливає з положень п. 25 ч. 2 ст.26 Конституції Автономної Республіки Крим та ч.2 ст. 41 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право заслуховувати інформацію Прокурора Автономної Республіки Крим про діяльність, порушувати питання про погодження призначення на посаду Прокурора Автономної Республіки Крим і його звільнення з посади перед Генеральним прокурором України.

Тобто, з вищевикладеного вбачається, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим може лише ініціювати питання про звільнення з посади прокурора Автономної Республіки Крим, але не звільняти самостійно.

Враховуючи викладене, надавши оцінку наявним матеріалам справи, системно проаналізувавши норми законодавства, зокрема вимоги Закону України «Про прокуратуру», що кореспондуються з нормами Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», якими визначено повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії, в тому числі, щодо призначення посадових осіб системи органів прокуратури України, суд приходить до висновку про, що згідно чинного законодавства України саме Генеральний прокурор України наділений повноваженням щодо призначення прокурора Автономної Республіки Крим за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, отже спірне рішення від 04.03.2014 року щодо покладення виконання обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим на Олександра Штехбарта прийняте в порушення вимог законодавства та з перевищенням повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого вирішує справи відповідно до Конституції України та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ст. 11, ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Вирішуючи спір, суд бере до уваги, що відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Однак, відповідачами не доведено правомірності прийняття оскаржуваного рішення та не надано належних та допустимих доказів в його обґрунтування.

За таких обставин, оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на безпосередньому, всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, виходячи з аналізу положень чинного законодавства України та встановлених обставин справи, суд приходить до висновку, що відповідачі при прийнятті рішення діяли не на підставі, не в межах повноважень та не у спосіб, що визначені Конституцією України та Законами України, відтак, адміністративний позов виконувача обов’язків Генерального прокурора України Махніцького Олега Ігоровича є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 94, 158-163 КАС України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов виконувача обов’язків Генерального прокурора України Махніцького Олега Ігоровича задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 04.03.2014 року щодо покладення виконання обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим на Штехбарта Олександра.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Окружного адміністративного суду міста Києва  апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Київського апеляційного адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений ст. 186 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.


Суддя                                                                                                              В.П. Шулежко

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 Голова суду Вовк Павло Вячеславович

кожна остання середа місяця з 9.00 до 11.00


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.