Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 9 гостей.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Рішення по справі №826/9759/17

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м.  Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И


місто Київ


25 вересня 2018 року                                            справа №826/9759/17


Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кузьменка  В.А., за участю секретаря Яцюти  М.С., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовом

Тяпкіна Івана Івановича (далі по тексту – позивач, Тяпкін І.І.)

до

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Роєнко Ірини Василівни (далі по тексту – відповідач, нотаріус Роєнко І.В.)

треті особи

1.  Хоменко Лариса Олексіївна (далі по тексту – третя особа 1, Хоменко  Л.О.)

2.  Хоменко Андрій Вікторович (далі по тексту – третя особа 2, Хоменко  А.В.)

3.  Товариство з обмеженою відповідальністю “Фадж” (далі по тексту – третя особа 3, ТОВ “Фадж”)

про

1)  визнання протиправними дій відповідача по внесенню 12 лютого 2017  року змін до відомостей про юридичну особу – ТОВ “Іріс-Ф”, код 39105598, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів;

2)  скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну – ТОВ “Іріс-Ф”, код 39105598, проведену відповідачем 12 лютого 2017  року

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва, оскільки вважає протиправною реєстраційні дії відповідача, проведені 12 лютого 2017 року щодо змін до відомостей про юридичну особу – ТОВ “Іріс-Ф”, код 39105598, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, у зв’язку із наступним: за умовами додаткових угод до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ “Іріс-Ф”, які укладені із Хоменко Л.О. та Хоменком А.В., до проведення із Тяпкіним І.І. остаточних розрахунків право власності на частку до третіх осіб 1 і 2 не переходить, а реєстрація змін відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не проводиться; позивач зазначає, що відповідачем безпідставно внесені відомості реєстрацію припинення участі позивача в ТОВ “Фадж” як власника 100% частки у статутному капіталі товариства та зареєстрував учасниками товариства третіх осіб; на момент вчинення реєстраційних дій лише Тяпкін І.І. мав право виступати заявником у розумінні статей 1, 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, однак, він не звертався із відповідними заява про реєстрацію та не видавав довіреностей на вчинення таких дій; отже, на думку позивача, відповідач провів реєстраційні дії на підставі заяви, поданої не уповноваженою особою, та не пересвідчився у наявності фактів виконання умов договорів купівлі-продажу в частині переходу до третіх осіб права власності на частки у статутному капіталі товариства, і внаслідок таких протиправних дій відомості про позивача як єдиного учасника та директора товариства було виключено із Єдиного державного реєстру.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 серпня 2017 року відкрито провадження в адміністративній справі №826/9759/17, закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

Відповідач письмового заперечення проти адміністративного позову або відзиву до суду не надав.

Третя особа 3 подала письмове пояснення, у якому просила відмовити у позові, виходячи із того, що оскаржувані дії вчинені 13 лютого 2017 року, а не 12 лютого 2017 року, як вказує позивач; ТОВ “Фадж” створене як юридична особа у 2014 році та з моменту створення якого єдиним учасником та директором є Сівак Д.О.; рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 27 червня 2017 року у справі №904/6017/17, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05 грудня 2017 року, визнані недійсними усі протоколи загальних зборів ТОВ “Фадж”, договори купівлі-продажу часток і зміни до статуту за весь період з 10 по 16 лютого 2017 року, в тому числі договори купівлі-продажу часток від 12 лютого 2017 року та протокол №12/02-17  загальних зборів ТОВ “Фадж” від 12 лютого 2017 року про зміну учасників та директора ТОВ “Фадж” з Тяпкіна І.І. на подружжя Хоменко; оскаржувані відповідачем реєстраційні дії вже визнані незаконними та підлягають скасуванню на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27 червня 2017 року у справі №904/6017/17.

Інші треті особи письмових пояснень з приводу заявлених позовних вимог до суду не надали.

В судовому засіданні 16 квітня 2018 року представник третьої особи 3 проти задоволення адміністративного позову заперечив, представники сторін та інших третіх осіб до суду не прибули, у зв’язку із чим, на підставі частини третьої статті 194 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив перейти до розгляду справи в письмовому провадженні.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва звертає увагу на наступне.

Як зазначає позивач, 12 лютого 2017 року нотаріусом Роєнко І.В. проведені реєстраційні дії щодо зміни до відомостей про юридичну особу – ТОВ “Іріс-Ф”, код 39105598, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, припинення участі Тяпкіна І.І. у товаристві, посилаючись на інформаційний витяг з Єдиного державного реєстру.

На думку позивача, вказані реєстраційні дії порушують його права як директора та єдиного учасника ТОВ “Фадж”, оскільки за умовами додаткових угод до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ “Іріс-Ф”, які укладені із Хоменко Л.О. та Хоменком А.В., встановлено, що до проведення із Тяпкіним І.І. остаточних розрахунків право власності на частку до третіх осіб 1 і 2 не переходить, а реєстрація змін відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не проводиться.

Суд встановив, що за даними спеціального витягу з Єдиного державного реєстру нотаріус Роєнко І.В. провів 13 лютого 2017 року наступні реєстраційні дії:

запис №10681050005038620 - зміна складу або інформації про засновників;

запис №10681070006038620 - зміна керівника юридичної особи.

Суд звертає увагу, що позивач оскаржує реєстраційні дії 12 лютого 2017 року, проте, оскільки нотаріус Роєнко І.В. вчиняв реєстраційні дії саме 13 лютого 2017 року, суд допускає, що у позовній заяві допущено описку в частині дати вчинення оскаржуваних реєстраційних дій.

За визначенням пункту 4 частини першої статті 1 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) – це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6)  документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Частина перша статті 25 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться зокрема на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Згідно з частиною другою статті 25 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7)  прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9)  формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів;

10)  видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Таким чином, за умови подання заявником визначених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, державний реєстратор зобов’язаний вчинити відповідні реєстраційні дії та внести до Єдиного державного реєстру відповідні записи.

Дніпровська міська рада надіслала суду копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ  “Фадж” (код 39105598), у якій відсутні документи щодо реєстраційних дій, вчинених 12  лютого 2017 року нотаріусом Роєнко І.В.; згідно з адміністративним актом від 15 березня 2017 року, складеним державними реєстраторами відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб управління департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, виявлено невідповідність оформлення реєстраційної справи ТОВ  “Фадж” вимогам Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року №3267/5, та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, а саме до реєстраційної справи відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації не було долучено п’ять реєстраційних дій, зокрема реєстраційна дія №10681050005038620 від 13 лютого 2017 року, №10681070006038620 від 13 лютого 2017  року.

У свою чергу Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація у листі від 05  січня 2018 року №100-372 (а.с. 182 т. І) повідомила суд, що ТОВ “Фадж” не перебуває на обліку в органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївського району міста Києва та згідно з відомостями Єдиного державного реєстру перебуває на обліку у департаменті послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Таким чином, у справі відсутні матеріали реєстраційної справи ТОВ “Фадж” в частині оскаржуваних реєстраційних дій, що перешкоджає встановити обставини вчинення оскаржуваних дій.

Разом з тим, наявні у справі докази свідчать, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 27 червня 2017 року у справі №904/6017/17 за позовом Сівак Дар’ї Олександрівни ТОВ “Фадж”, Тяпкіна І.І., Хоменко Л.О., Хоменка А.В. та Орхіменко  К.В. про визнання недійсними рішень загальних зборів та договорів, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05 грудня 2017  року, серед іншого визнано недійсними: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ “Фадж” від 12 лютого 2017 року, укладений між Тяпкіним І.І. та Хоменко Л.О.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ “Фадж” від 12 лютого 2017 року, укладеного між Тяпкіним І.І. та Хоменком А.В.; визнано недійсними зміни до установчих документів ТОВ “Фадж”, державну реєстрацію яких проведено 13 лютого 2017 року, запис №10681050005038620.

При цьому у рішенні Господарського суду Дніпропетровської області від 27 червня 2017 року у справі №904/6017/17 встановлено наступні обставини: “Товариство з обмеженою відповідальністю “Фадж” (код ЄДРПОУ 39105598) було зареєстровано 19.02.2014 р., відомості про що були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, номер запису 12661020000053199 від 19.02.2014 р., що підтверджується Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ “Фадж” від 17.02.2014 р., Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.02.2016 р. та Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.02.2017 р. станом на 10.02.2017  р. Згідно даних документів єдиним учасником та керівником (директором) ТОВ  “Фадж” є Сівак Дар’я Олександрівна (позивач).

12.02.2017 р. між Тяпкіним Іваном Івановичем (продавець) та Хоменко Ларисою Олександрівною (покупець) був укладений Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ “Фадж”, відповідно до п.п.1.1, 2.1. якого Тяпкін І.І. передав Хоменко Л.О. свою частину частки у розмірі 39% у статутному капіталі ТОВ “Фадж”.

12.02.2017 р. між Тяпкіним Іваном Івановичем (продавець) та Хоменко Андрієм Вікторовичем (покупець) був укладений Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ “Фадж”, відповідно до п.п.1.1, 2.1. якого Тяпкін І.І. передав Хоменко Л.О. свою частину частки у розмірі 61% у статутному капіталі ТОВ “Фадж”.

12.02.2017 р. відбулись загальні збори учасників ТОВ “Фадж”, оформлені протоколом №12/02-17 від 12.02.2017 р., на яких було вирішено:

- по першому питанню порядку денного – погодити вихід Тяпкіна І.І. у зв’язку з переходом права власності на частку Тяпкіна І.І. в розмірі 61% статутного капіталу Товариства, що становить 793 грн. 00 коп. – до Хоменка Андрія Вікторовича за договором купівлі-продажу частки від 11.02.2017, частку Тяпкіна І.І. в розмірі 39% статутного капіталу Товариства, що становить 507 грн. 00 коп. – до Хоменка Лариси Олександрівни за договором купівлі-продажу частки від 11.02.2017;

- по другому питанню порядку денного – в зв’язку з продажом (передачею) Тяпкіним І.І. своєї частки на користь Хоменко Андрія Вікторовича в розмірі 61%, що еквівалентно 793  грн. 00 коп., та Хоменко Лариси Олександрівни у розмірі 39%, що еквівалентно 507 грн. 00 коп., затвердити новий розподіл часток в статутному капіталі Товариства відповідним чином. У зв’язку з цим Хоменко А.В. та Хоменко Л.О. стають кінцевими бенефіціарним власниками (контролерами) Товариства;

- по третьому питанню порядку денного – затвердити нову редакцію Статуту Товариства з урахуванням змін;

- по четвертому питанню порядку денного – затвердити нову редакцію Статуту Товариства з урахуванням змін;

- по п’ятому питанню порядку денного – у зв’язку із звільненням Тяпкіна І.І. з посади директора з 12 лютого 2017 року призначити Хоменко Андрія Вікторовича на посаду нового директора Товариства з 13.02.2017;

- по шостому питанню порядку денного – визначити уповноваженою особою для внесення змін про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Хоменко Андрія Вікторовича з правом на уповноваження на це інших осіб.

Протокол №12/02-17 від 12.02.2017 р. був підписаний Тяпкіним І.І. як присутнім, Головою зборів Хоменко Л.О. та Секретарем зборів Хоменко А.В.

13.02.2017 р. на підставі вищезазначених договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ “Фадж” від 12.02.2017 р. та протоколу №12/02-17 від 12.02.2017 р. держаним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Роєнко І.В. були внесені наступні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- зміна складу учасників (запис №10681050005038620) шляхом реєстрації в якості учасників ТОВ “Фадж” Хоменка Андрія Вікторовича та Хоменко Лариси Олександрівни;

- зміна керівника юридичної особи (запис №10681070006038620) шляхом реєстрації керівником ТОВ “Фадж” Хоменка Андрія Вікторовича.

Як вбачається з матеріалів справи, Сівак Дар’я Олександрівна (позивач) з 19.02.2014 р. (моменту державної реєстрації створення юридичної особи) була єдиним учасником, власником 100% статутного капіталу та керівником ТОВ “Фадж”, що підтверджується Статутом ТОВ “Фадж” (у редакції, зареєстрованій 19.01.2015 р.), Протоколом загальних зборів засновників ТОВ “Фадж” №1 від 17.02.2014 р. та Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 10.02.2017 р…

…На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що позивач як єдиний належний учасник ТОВ “Фадж” не виражала своєї волі на відчуження частки у статутному капіталі товариства, не укладала та не підписувала жодних правочинів, направлених на відчуження частки у статутному капіталі товариства, не надавала будь-якій особі повноважень на вчинення будь-яких дій відносно частки у статутному капіталі товариства, не скликала та не приймала участі у загальних зборах учасників товариства, на яких би вирішувались питання про відчуження частки у статутному капіталі, вихід учасника та інші питання, наслідком яких мала б стати втрата контролю над товариством, не підписувала жодних рішень, протоколів загальних зборів учасників товариства, зі змісту яких вбачались би відчуження частки у статутному капіталі, втрата контролю над товариством, не наділяла будь-яку особу повноваженнями на звернення як від свого імені, так і від імені товариства до державного реєстратора із заявами про внесення змін до відомостей про юридичну особу, а тому наявні безумовні підстави для визнання недійсними всіх рішень загальних зборів ТОВ  “Фадж”, прийнятих у період з 10.02.2017 р. по 15.02.2017 р. включно.

Враховуючи відсутність у Сівак Д.О. волі на продаж (відступлення) власної частки у статутному капіталі ТОВ “Фадж” на користь іншої особи, а також відсутність у Тяпкіна І.І., Хоменко Л.О. та Хоменка А.В. належних повноважень діяти від імені власника та розпоряджатись його корпоративними правами, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ “Фадж” суперечать вимогам ч. 2, 3 ст. 203 ЦК України та підлягають визнанню недійсними”.

Як встановлює частина четверта статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, обставини незаконності внесення держаним реєстратором - нотаріусом Роєнко І.В. 13 лютого 2017 року змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: запис №10681050005038620 - зміна складу учасників шляхом реєстрації в якості учасників ТОВ “Фадж” Хоменка А.В. та Хоменко Л.О.; запис №10681070006038620 - зміна керівника юридичної особи (запис) шляхом реєстрації керівником ТОВ “Фадж” Хоменка А.В., встановлені рішенням, яке набрало законної сили, та вже визнані недійсними у судовому порядку.

На думку суду, визнання недійсними у судовому порядку спірних реєстраційних дій вказує про неможливість їх повторного визнання недійсними або скасування, що виключає задоволення позовних вимог.

Суд також вважає, що у межах спірних правовідносин у позивача відсутнє порушене право, як необхідна умова для задоволення позову.

Так, відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (тут і далі в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) визначає, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до частини першої статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Пункт 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Відповідно до частини другої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про: 1)  визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення; 2) зобов’язання відповідача вчинити певні дії; 3)  зобов’язання відповідача утриматися від вчинення певних дій; 4) стягнення з відповідача коштів; 5) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян; 6) примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; 7)  примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України; 8) визнання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень.

Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Аналогічні правові норми містить нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України, а саме.

Завданням адміністративного судочинства, згідно з частиною першою статті 2  Кодексу адміністративного судочинства України, є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Частиною першою статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

Відповідно до частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України у разі задоволення позову суд може прийняти рішення зокрема про: визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; інший спосіб захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист таких прав, свобод та інтересів.

Системний аналіз наведених норм Кодексу адміністративного судочинства України свідчить, що судовий захист прав, свобод або інтересів шляхом повного чи часткового задоволення адміністративного позову, можливий виключно відносно тієї особи, права, свободи або інтереси якої порушено з боку конкретного суб’єкта владних повноважень та за умови порушення її прав.

Під порушенням прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин слід розуміти негативні наслідки, які були спричинені рішенням органів влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб.

Обґрунтовуючи право на звернення до суду, Тяпкін І.І. посилається на те, що він є власником частки у статутному капіталі ТОВ “Іріс-Ф”; позивач вважає незаконними реєстраційні дії нотаріуса Роєнко І.В., оскільки Хоменко Л.О. та Хоменко А.В. не здійснили з ним розрахунки за договорами купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ “Іріс-Ф” від 12 лютого 2017 року; позивач зазначає, що відповідачем безпідставно внесені відомості реєстрацію припинення участі позивача в ТОВ “Фадж” як власника 100% частки у статутному капіталі товариства та зареєстрував учасниками товариства третіх осіб, а на момент вчинення спірних реєстраційних дій лише Тяпкін І.І. мав право виступати заявником у розумінні статей 1, 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

Відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Частиною другою статті 74 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Разом з тим, суд звертає увагу, що у справі відсутні докази, які б підтверджували, що Тяпкін І.І. є чи був учасником або директором ТОВ “Іріс-Ф” або ТОВ “Фадж” на законних підставах.

Крім того, як зазначено вище, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 27 червня 2017 року у справі №904/6017/17, яке набрало законної сили, встановлено, що ТОВ “Фадж” (код ЄДРПОУ) зареєстровано 19 лютого 2014 року; Сівак Дар’я Олександрівна з 19 лютого 2014 року (моменту державної реєстрації створення юридичної особи) була єдиним учасником, власником 100% статутного капіталу та керівником ТОВ “Фадж”; у Тяпкіна І.І. відсутні належні повноваження діяти від імені власника та розпоряджатись його корпоративними правами.

Отже, рішенням суду, яке набрало законної сили встановлено незаконність повноважень Тяпкіна І.І. діяти від імені власника ТОВ “Фадж”, розпоряджатись його корпоративними правами, а також доведено незаконність всіх рішень загальних зборів ТОВ  “Фадж”, прийнятих у період з 10 лютого 2017 року по 15 лютого 2017 року включно, та відповідних реєстраційних дій, проведених на підставі цих рішень.

Доказів, які б спростовували обставини, встановлені рішенням суду, яке набрало законної сили, позивачем до суду не надано.

Щодо посилання позивача на те, що згідно з витягом з Єдиного державного реєстру Тяпкін І.І. значився засновником та директором ТОВ “Фадж”, суд зазначає, що дійсно за даним спеціального витягу з Єдиного державного реєстру станом на 11 лютого 2017 року та станом на 12 лютого 2017 року Тяпкін І.І. значиться як засновник та директор ТОВ “Фадж”.

Однак, суд звертає увагу, що станом на день вирішення спору засновником та директором ТОВ “Фадж” є Сівак Дар’я Олександрівна.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що внаслідок проведення оскаржуваних реєстраційних дій права та інтереси Тяпкіна І.І. не порушені і не обмежені, оскільки позивач значився директором та засновником ТОВ “Фадж” за відсутності правових підстав, та наразі не має до вказаного підприємства будь-якого відношення.

Твердження позивача про те, що він є власником частки у статутному капіталі ТОВ  Іріс-Ф відхиляються судом як безпідставні, оскільки реєстраційні дії щодо вказаного підприємства не є предметом спору у даній справі та не стосуються спірних правовідносин.

Таким чином, позовні вимоги Тяпкіна І.І. до нотаріуса Роєнко І.В. про визнання протиправними дій по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, і про скасування державної реєстрації таких змін нормативно та документально не підтверджуються.

При вирішенні даного спору суд враховує, що відповідно до пункту 13 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і переданий на його розгляд разом з такими вимогами.

Проте, у межах спірних правовідносин позивач оскаржує реєстраційні дії державного реєстратора з підстав невідповідності їх Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, у свою чергу корпоративний спір щодо ТОВ “Фадж” вже вирішено рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 27 червня 2017 року у справі №904/6017/17.

Отже, дана справа є адміністративно-правовим спором та підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1)  на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2)  з  використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3)  обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6)  розсудливо; 7)  з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.


Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, судом не встановлено, що дії відповідача суперечать вимогам, встановлених частиною другою статті 19  Конституції України та частиною другою статті 2  Кодексу адміністративного судочинства України, у свою чергу позивачем не доведено обставин, на яких ґрунтуються його вимоги, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов Тяпкіна І.І. задоволенню не підлягає.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки у задоволенні позову відмовлено, судові витрати позивачу не відшкодовуються.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 72-77, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні адміністративного позову Тяпкіну Івану Івановичу відмовити повністю.


Згідно з частиною першою статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відповідно до частини другої статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Частина перша статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII “Перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.


Тяпкін Іван Іванович (86060, Донецька обл., м. Авдіївка, пров. Шкільний 2; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2335000136);

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Роєнко Ірини Василівни (03150, м.  Київ, вул. А. Барбюса, 5в, офіс 146; реєстраційний номер облікової картки платника податків не відомий);

Хоменко Лариса Олександрівна (94005, Луганська обл., м. Кадіївка, вул. Орджонікідзе, 25/2; реєстраційний номер облікової картки платника податків не відомий);

Хоменко Андрій Вікторович (94005, Луганська обл., м. Кадіївка, вул. Орджонікідзе, 25/2; реєстраційний номер облікової картки платника податків не відомий);

Товариство з обмеженою відповідальністю “Фадж” (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 108/91; ідентифікаційний код 39105598).

Суддя                                                                                          В.А. Кузьменко

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 Голова суду Вовк Павло Вячеславович

кожна остання середа місяця з 9.00 до 11.00


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.