Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 5 гостей.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Рішення по справі № 826/4960/18

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м.  Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

м. Київ

27 грудня 2018 року                      № 826/4960/18

Окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Качура І.А. розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження (у письмовому) адміністративну справу за позовом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до Общества с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОХИМ», третя особа : Генеральна прокуратура України про подовження дії спеціального дозволу,

ВСТАНОВИВ:

 

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просить суд подовжити дію спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, яка була застосована наказом Мінекономрозвитку від 19.09.2017р. № 1383 до іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на території України ООО “Галактика” на термін до усунення порушення статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та статей 187, 194, 195, 196, 198 Митного кодексу України.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що на підставі подання Генеральної прокуратури України Мінекономрозвитку наказом від 19.09.2017р. № 1383 “Про застосування спеціальної санкції-тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності” застосувало за порушення вимог статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, статей  187, 194, 195, 196, 198 Митного кодексу України, до Общества с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОХИМ» спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної  діяльності. Однак, у зв’язку з не усуненням виявлених порушень на підставі ст. 37 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” позивач просить подовжити дію спеціальної санкції.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.04.2018 року відкрито спрощене позовне провадження у адміністративній справі (у письмовому проваджені) без виклику учасників справи.

Відповідач у визначений судом строк відзив на позовну заяву не надав, заява про визнання позову також суду не надходила.

При цьому, судом враховується, що ухвала розміщена в Єдиному державної реєстрі судових рішень. Станом на час розгляду справи до суду будь-які відомості про зміну місцезнаходження відповідача не надходили.

Справа розглядається у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження на підставі пункту 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України.

Розглянувши документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Генеральна прокуратура України листом від 12.09.2017р. № 10/4/1-4091-14-157 дск-вих17 звернулась до Мінекономрозвитку з поданням щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до іноземного суб'єкта господарювання ООО «ЮГАГРОХИМ».

В поданні зазначено, що групі AT “Мінерально Хімічна Компанія “Єврохім” належить контрольний пакет акцій нерезидента Общества с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОХИМ» який є офіційним дистриб'ютором його хімічної продукції, а також що дані підприємства пов'язані спільною господарською діяльністю. У поданні також зазначено, що суб'єктами господарювання Російської Федерації, які входять до структури AT “МХК “Єврохім” здійснено переміщення азотних добрив, залізничним транспортом до тимчасово не підконтрольної території Донецької та Луганської областей. Переміщення азотних добрив на значену територію відбувалось без належного митного оформлення та з перетином частини кордону України, який є тимчасово неконтрольованим та закритим відповідно до вимог законодавства України, а саме наказом Державної фіскальної служби від 22.12.2014 року №385, яким з 01.01.2015р. було припинено рух через митні пости тимчасово непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей. Підприємствами-нерезидентами, в тому числі відповідачем, які ходять до групи компаній AT “МХК “Єврохім” протягом 2015-2017 років вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза межами місця розташування митних органів і без виконання необхідних митних формальностей під час проходження митного контролю та митного оформлення, що призводить до неконтрольованих експортно-імпортних операцій та не сплати обов'язкових митних платежів до митних органів України.

Таким чином, відповідно до подання Генеральної прокуратури України, суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України Общества с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОХИМ» при здійсненні в зовнішньоекономічних операцій було порушено вимоги статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та статі 187, 194, 195, 196, 198 Митного Кодексу України.

Зазначені обставини підтверджуються також листами Служби безпеки України від 10.08.2017р. № 2/5/4-21738т та Державного підприємства “Укрпромзовнішекспертиза” від 08.09.2017р. № 2304, а також іншими матеріалами і кримінального провадження № 42014000000000457.

На підставі подання Генеральної прокуратури України Мінекономрозвитку наказом від 19.09.2017р. № 1383 “Про застосування спеціальної санкції-тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності” застосувало за порушення вимог статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, статей 187, 194, 195, 196, 198 Митного кодексу України, до Общества с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОХИМ» спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 19 Конституції України     органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб що передбачені     Конституцією     та законами України.

Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №459, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.1.2 Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерство економіки України № 52 від 17.04.2000р. (далі – Положення № 52) санкції застосовуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пов'язані з ним закони України, зокрема в разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Згідно з ст. 9 Закону України “Про державний кордон України” перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Статтею 1 Угоди між урядами України та Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між РФ і Україною від 08.02.1995р. визначено, що для перетину кордону між указаними державами особами, транспортними засобами і переміщення товарів і вантажів будь-якої державної приналежності Договірні Сторони відкриють пункти пропуску зазначені у даній статті.

Відповідно до ст. 187 Митного кодексу України (далі – МК України) транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

У разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред'явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Попереднє повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюється шляхом надання органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари будуть пред'явлені для митного оформлення, попередньої митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу. Попереднє повідомлення може здійснюватися у формі електронних документів. Формат таких документів, кодування символів, засоби пересилання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (ст. 194 МК України).

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України. Переліки таких товарів та пунктів пропуску затверджуються Кабінетом Міністрів України (ст. 195 МК України).

Положеннями статті 196 МК України, заборонено переміщення товарів, через митний кордон України з порушенням вимог Митного кодексу України та інших законів України.

А згідно з нормами частини першої статті 198 МК України органу доходів і зборів в пункті пропуску через державний кордон України згідно із статтею 335 цього Кодексу подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України.

Таким чином, підприємствами-нерезидентами, в тому числі відповідачем, які ходять до групи компаній AT “МХК “Єврохім” протягом 2015-2017 років вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза межами місця розташування митних органів і без виконання необхідних митних формальностей під час проходження митного контролю та митного оформлення, що призводить до неконтрольованих експортно-імпортних операцій та не сплати обов'язкових митних платежів до митних органів України.

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII від 16.04.1991р. (в редакції станом на час вчинення правопорушення, далі - Закон) за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:

- накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;

- застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;

- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Частина друга статті 37 Закону визначає, що санкції, зазначені у цій статті, застосовуються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів доходів і зборів та контрольно-ревізійної служб, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України або за рішенням суду. Санкції, зазначені у цій статті, можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Відповідно до частини шостої статті 37 Закону  тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності переводяться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.

Частинами 7, 8, 9 статті 37 Закону передбачено, що подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду. Для подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі інформації ініціатора застосування даної санкції звертається з позовною заявою до суду. При прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суд зазначає термін, на який подовжено дію цієї санкції.

Відповідно до ч. 10 ст. 37 Закону якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства України або вжито практичні заходи, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, ініціатори подання щодо застосування санкцій можуть направляти центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики матеріали про їх скасування (зміну виду, тимчасове зупинення).

Однак, станом на день вирішення спору доказів усунення допущених порушення законодавства України відповідачем до суду не надано.

Отже, оскільки іноземним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на території України Общества с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОХИМ», яка входить до структури АТ “МХК “Єврохім” не усунуто порушення вимог статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, статей 187, 194, 195, 196, 198 Митного кодексу України, суд вважає позовні вимоги про  подовження дії спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на термін до усунення порушення обґрунтованими та такими що підлягають задоволенню.

Згідно з частиною другою статті 139 КАС України, при задоволенні позову суб’єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб’єкта владних повноважень, пов’язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Враховуючи відсутність таких заходів, судовий збір з відповідача стягненню не підлягає.

Керуючись статтями 77, 139, 241-246, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Подовжити дію спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, яка була застосована наказом Мінекономрозвитку від 19.09.2017р. № 1383 до іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на території України общества с ограниченной ответсвенностью “ЮГАГРОХИМ” (Російська Федерація, г. Черкасск, вул. 1-я Подгорная, 22Б, код 0914000420) на термін до усунення порушення статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та статей 187, 194, 195, 196, 198 Митного кодексу України.

 

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.


 

Суддя                                                                                                І.А. Качур

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 Голова суду Вовк Павло Вячеславович

кожна остання середа місяця з 9.00 до 11.00


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.