Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 0 гостей.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі № 640/1369/19

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

 

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

25 лютого 2019 року

м. Київ

№ 640/1369/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Погрібніченка І.М., ознайомившись із позовною заявою і доданими до неї матеріалами

 

Міністерства внутрішніх справ України (01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10)

до

Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13)

про

визнання протиправними дій та скасування постанови № 56360340 від 10.01.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся з позовом про визнання протиправними дій та скасування постанови про закінчення виконавчого провадження від 26 грудня 2018 № 56360340, винесену старшим державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявським Олександром Анатолійовичем при примусовому виконанні виконавчого листа № 712/6015/17 від 30 листопада 2017 року, виданого Соснівським районним судом міста Черкаси.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31 січня 2019 року позовна заява Міністерства внутрішніх справ України залишена без руху та останньому наданий строк для усунення виявлених судом недоліків.

18 лютого 2019 року до Окружного адміністративного суду міста Києва надано докази сплати судового збору та заява про поновлення строку звернення до суду.

Тобто, недоліки зазначені в ухвалі суду від 31 січня 2019 року усунені в повному обсязі.

Одночасно з клопотанням про усунення недоліків позовної заяви подано заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду.

Позивач вважає, що з урахуванням приписів, визначених ч. 1 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), ним подано позов з дотриманням строків, передбачених ч. 5 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження», оскільки вказаний нормативно-правовий акт надає йому право на оскарження дій, бездіяльності та рішень державного виконавця упродовж 10 робочих днів.

Вирішуючи відповідне клопотання позивача суду зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Згідно ч. 2 ст. 287 КАС України позовну заяву може бути подано до суду: у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів; у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.

За приписами ч. 5 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Отже, у КАС України та Закон України «Про виконавче провадження» визначені різні строки звернення до суду з позовною заявою про визнання рішень, дій, бездіяльності державного виконавця. При цьому, в жодному з нормативно-правових актів прямо не вказано про неможливість застосування того чи іншого строку.

У той же час, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 3 КАС України порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Конституцією України, цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Статтею 122 КАС України регламентовано строки звернення до адміністративного суду.

Вказана правова норма встановлює загальний порядок обрахування такого строку та віднесена до розділу І «Загальні положення» КАС України.

Одночасно КАС України у розділі ІІ «Позовне провадження», главі 11 «Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ» у ст. 287 КАС України визначені особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу ДВС, приватного виконавця, якою, зокрема, визначено спеціальний строк звернення до суду з позовом – 10 днів.

У той           же час, ч. 5 ст. 74  Закону України «Про виконавче провадження», на яку посилається позивач, є більш загальною та встановлює 10 робочих днів для оскарження рішень, дій, бездіяльності державного виконавця не тільки до суду будь-якої юрисдикції, а і в позасудовому порядку.

З огляду на викладене, суд вважає статтю 287 КАС України більш спеціальною нормою для обрахування строків звернення до адміністративного суду, а відтак, доводи позивача є помилковим.

Втім, існування в законодавстві різних правових норм, які регулюють одні й ті ж правовідносини (ч. 5 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» та ч. 2 ст. 287 КАС України) та відсутність визначення пріорітетності дії однієї над іншою, свідчить про наявність поважності пропуску строку для звернення до адміністративного суду, визначеного ч. 2 ст. 287 КАС України через помилковість суджень позивача про необхідність застосування строків звернення до суду, передбачених ч. 5 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження», та подачі в межах такого строку відповідного позову.

За приписами ч. 1 та 6 статті 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

Зважаючи на викладене, а також ту обставину, що позивачем подано позов до адміністративного суду упродовж 10 робочих днів з дня коли дізнався про порушення своїх прав, суд приходить до висновку, що при поданні позовної заяви  заявник пропустив строк звернення до суду з поважних причин, а відтак, відповідна заява позивача має бути задоволена.

Враховуючи викладене вище, суд визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі, дійшов висновку щодо розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Керуючись статтями 133, 159-168, 171 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Міністерства внутрішніх справ України про поновлення процесуальних строків задовольнити.

2. Поновити Міністерству внутрішніх справ України строк звернення з позовною заявою до адміністративного суду.

3. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Погрібніченком І.М. в порядку спрощеного провадження з повідомленням сторін.

4. Призначити судове засідання на 28 лютого 2019 року о 10 год. 20 хв.  за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 38.

5. Роз'яснити сторонам, що відповідно до ч. 4 статті 287 КАС України, адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.

6. Запропонувати відповідачу надати суду відзив на позовну заяву, але не пізніше дати, призначеної для розгляду справи в судовому засіданні. Роз'яснити відповідачу, що в разі ненадання ним відзиву на позовну заяву суд вирішить справу за наявними матеріалами.

7. Повідомити відповідача про можливість отримання безпосередньо в суді позовної заяви та доданих до неї матеріалів.

8. Витребувати у відповідача протягом двох днів з дня отримання копії даної ухвали належним чином засвідчену копію матеріалів виконавчого провадження ВП №56360340.

9. Попередити відповідача про те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб'єктом владних повноважень, до нього може бути застосовано відповідні заходи процесуального примусу.

10. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Пучка Юрія Миколайовича (18007, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 79, кв. 9).

11. Запропонувати третій особі подати до суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог до дати, призначеної для розгляду справи в судовому засіданні.

12. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади  України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/

13. Копію даної ухвали направити учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.


 

Суддя                                                                                           І.М. Погрібніченко

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 Голова суду Вовк Павло Вячеславович

кожна остання середа місяця з 9.00 до 11.00


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.