Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 7 гостей.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Ухвала про залишення позовної заяви без руху у справі №640/5237/19

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

 

28 березня 2019 року                              м. Київ                                           №640/5237/19

 

 

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Костенко Д.А., ознайомившись з позовною заявою Тимошенка Михайла Миколайовича до Голови окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу №215 Василюк Ірини Сергіївни про визнання правочинів недійсними,

 

в с т а н о в и в:

 

28 березня 2019р. об 11 год. 30 хв. до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява Тимошенка М.М., в якій він просить визнати наступні правочини недійсними: всі протоколи засідань зборів ОВК №215, всі договори, угоди, контракти з голо-вою, заступником голови, секретарем голови, секретарем ОВК №215, членами ОВК №215 на платній основі найманими працівниками; розписки про умови праці голови, заступника голо-ви, секретаря, членів ОВК №215 на платній основі, інших найманих працівників; накази про визначення працівниками робочих місць, забезпечення необхідними для роботи засобами; журнали про інструктажі працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони; журнали про інструктажі працівників з охорони праці; договори, акти, платіжні доручення про оплату закуплених товарів та послуг за державні кошти без оголошення та проведення тендерів, торгів, закупівель на ОВК №215; табелі нарахування заробітної плати всім оплачуваним членам, іншим працівникам ОВК №215 з початку роботи по 25.03.2019 включно; журнали реєстрації вхідної, вихідної інформації, документації; відо-мості про виплату заробітної плати, інших платежів ОВК №215 з початку роботи по день розгляду справи в суді; договори про найм/оренду приміщень для роботи ОВК №215 для проведення виборів Президента України в 2019р.; договори на забезпечення телефонним зв'язком з постачальниками телефонного зв'язку ПАТ "Укртелеком", іншими операторами мобільного зв'язку; договори на електропостачання з постачальниками ПАТ "Київенерго", "Київенергохолдинг".

 

Згідно з ч. 1 ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи:

 

1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність;

 

2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником);

 

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу;

 

4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності;

 

5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням вста-новленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними);

 

6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

 

Відповідно до п.п. 4, 5, 9 ст. 160 КАС України в позовній заяві зазначаються:

 

- зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відпо-відачів (п. 4);

 

- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що під-тверджують вказані обставини (п. 5);

 

- у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача (п. 9).

 

Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, членів цих комісій визначені ст. 273 КАС України.

 

Згідно із ст. 273 КАС України право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність вибор-чих комісій, членів цих комісій мають суб'єкти відповідного виборчого процесу (крім вибор-чої комісії) (ч. 1); виборець, учасник всеукраїнського референдуму (громадянин України, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, членів цих комісій, якщо такі рішення, дія чи бездіяльність безпосередньо порушують його виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму (ч.2).

 

Позовна заява не відповідає вимогам п.п. 4, 5, 9 ч. 4 ст. 160 КАС України, оскільки позовна заява не містить вимог про оскарження рішень, дій чи бездіяльності голови ОВК №215; позивачем не зазначено нормативно-правового обґрунтування позову і обґрунтування безпосереднього порушення рішеннями, діями чи бездіяльністю голови ОВК №215 його виборчих прав або інтересів у виборчому процесі. Зміст позовної заяви не дозволяє суду чітко і однозначно визначити суть спору і характер спірних правовідносин.  

 

Вказані недоліки є суттєвими і згідно з п. 3 ч. 1 ст. 171 КАС України не дозволяють суду відкрити провадження у справі.

 

Згідно із ч. 1 ст. 169 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

 

Частиною 11 ст. 273 КАС України передбачено, що суд вирішує адміністративні спра-ви у дводенний строк після надходження позовної заяви, з урахуванням чого строк для усу-нення недоліків слід встановити до 11:30 год. 29.03.2019.   

 

Керуючись ст. 169 КАС України, суддя

 

у х в а л и в:

 

1. Залишити без руху позовну заяву Тимошенка Михайла Миколайовича.

 

2. Встановити позивачу строк до 11:30 год. 29 березня 2019 року для усунення вказа-них недоліків позовної заяви шляхом подання до суду нової позовної заяви та її примірників відповідно до кількості учасників справи, в якій зазначити вимоги про оскарження рішень, дій чи бездіяльності голови ОВК №215; нормативно-правове обґрунтування позову і обґрун-тування безпосереднього порушення рішеннями, діями чи бездіяльністю голови ОВК №215  виборчих прав або інтересів позивача у виборчому процесі.

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

В.о.  Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


 Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.