Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 4 гостя.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Ухвала про залишення позовної заяви без руху по справі №640/6612/19

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

22 квітня 2019 року                                        м. Київ                                          №640/6612/19

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Донець В.А., розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали

 

Вербицького Романа Михайловича

до

Севастопольської міської ради

про

визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Вербицький Роман Михайлович звернувся до суду з адміністративним позовом про встановлення наявності або відсутності у Севастопольської міської ради повноважень на прийняття Рішення від 14.04.2010 №10230 "Про внесення змін до рішення Севастопольської міської ради від 15.12.2009 №9080, затвердження містобудівного обґрунтування, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність громадянам – членам ОК "ЖБК "Слобода" земельних ділянок загальною площею 32,2000 га в районі Сапун-гори для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), передачі в оренду терміном на 25 років ОК "ЖБК "Слобода" земельної ділянки площею 6,0700 га в районі Сапун-гори для обслуговування території під проїздами, проходами і об'єктами лінійної інженерної інфраструктури" і передачу у власність Вербицькому Роману Михайловичу земельної ділянки розташованої за адресою: м. Севастополь, вулиця Шилова Миколи, №55. кадастровий номер 8536300000:03:008:0448.

Відповідно до частини п’ятої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) в позовній заяві зазначається: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу) <...> (частина друга); власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (пункт 11).

Як убачається з позовної заяви та наданих доказів позивачем наведених вимог не виконано: не зазначено ідентифікаційний номер позивача та ідентифікаційний код відповідача; відсутнє власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Згідно зі статтею 131-2 Конституції України виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення (частина четверта). Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена (частина п'ята).

Відповідно до статті 57 КАС України представником у суді може бути адвокат або законний представник (частина перша). У справах незначної складності та в інших випадках, визначених цим Кодексом, представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 43 цього Кодексу має адміністративну процесуальну дієздатність (частина друга).

Частиною шостою статті 12 КАС України встановлено, що для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо: прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у значенні Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо відповідальне становище; оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію; оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців у випадках, визначених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців; оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію; оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження; типові справи; оскарження нормативно-правових актів, які відтворюють зміст або прийняті на виконання нормативно-правового акта, визнаного судом протиправним і нечинним повністю або в окремій його частині; інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження; перебування іноземців або осіб без громадянства на території України (пункти 1-11).

Згідно з підпунктом 11 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (доповнено згідно з Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 02.06.2016 №1401-VIII) представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 01.01.2017; у судах апеляційної інстанції – з 01.01.2018; у судах першої інстанції – з 01.01.2019 (абзац перший); представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 01.01.2020 (абзац другий); представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, – до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню".

Отже, з 01.01.2019 представництво інтересів у справах що не віднесені до категорії незначної складності здійснюється адвокатами.

Позивачем заявлені позовні вимоги про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень. На думку суду, зазначені вимоги виключають віднесення даного спору до справ незначної категорії. Крім того, позивач не обґрунтував належність позову до справ, визначених частиною п'ятою статті 131-2 Конституції України.

Відповідно до частини другої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України (станом на час виникнення спірних відносин) для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Позивач просить встановити наявність чи відсутність у Севастопольської міської ради повноважень на прийняття рішення від 14.04.2010 №10230, позовна заява направлена до суду 12.04.2019. В обґрунтування строків звернення до суду позивач зазначає, що оскільки порушення прав позивача має триваючий характер, то до даного адміністративного позову не може бути застосовано строк звернення до суду.

Суд вважає доводи позивача необґрунтованими, оскільки з прийняття рішення від 14.04.2010 №10230 "Про внесення змін до рішення Севастопольської міської ради від 15.12.2009 №9080, затвердження містобудівного обґрунтування, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність громадянам – членам ОК "ЖБК "Слобода" земельних ділянок загальною площею 32,2000 га в районі Сапун-гори для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), передачі в оренду терміном на 25 років ОК "ЖБК "Слобода" земельної ділянки площею 6,0700 га в районі Сапун-гори для обслуговування території під проїздами, проходами і об'єктами лінійної інженерної інфраструктури" і передачу у власність Вербицькому Р.М. земельної ділянки минуло більше 9 років, про порушене право позивач міг та повинен був дізнатись з часу отримання оскаржуваного рішення або земельної ділянки. Відповідно позивачем пропущено річний строк звернення до суду.

Частиною першою статті 123 КАС України встановлено, що в разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Крім того, суд вважає за необхідне звернути у вагу на таке.

Відповідно до частини третьої статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 19 КАС України (в редакції, чинній на час вирішення судом питання про відкриття провадження у справі) юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень.

Надаючи тлумачення аналогічному положенню, яке встановлювалось пунктом 3 частини другої статті 17 КАС України (у редакції до 15.12.2017), відповідно до якого юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, Велика Палата Верховного Суду в постанові від 13.03.2019 справа 820/3713/17 висловила правову позицію, за якою особливістю таких спорів є те, що сторонами у них – як позивачем, так і відповідачем – є суб'єкти владних повноважень. Тобто позивачем у компетенційних спорах є суб'єкт владних повноважень, якщо він вважає, що інший суб'єкт владних повноважень – відповідач своїм рішенням або діями втрутився у його компетенцію або що прийняття такого рішення чи вчинення дій є його прерогативою. Зі змісту позову не вбачається наявність спору, оскільки позивач зазначає про відсутність порушеного права.

Відповідно до частини першої статті 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення позовної заяви без руху.

Для усунення недоліків позивачеві необхідно подати до суду заяву на усунення недоліків позовної заяви із зазначенням дати та номера справи, до якої долучити:

позовну заяву, подану адвокатом, яка повинна відповідати вимогам статті 160 КАС України в частині зазначення ідентифікаційного номера позивача та ідентифікаційного коду відповідача, обґрунтуванням наявності процесуальної дієздатності у позивача на звернення до адміністративного суду з вимогою встановити наявність чи відсутність компетенції у суб’єкта владних повноважень, власного письмового підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;

заяву про поновлення строку звернення до суду з обґрунтуванням поважності причин та наданням відповідних доказів.

Виправлену позовну заяву слід подати в кількості примірників для суду та відповідача.

Вказані недоліки позовної заяви позивачу необхідно усунути протягом десяти днів з дня наступного за днем отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись статтями 123, 160, 161, 169 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Залишити позовну заяву без руху.

Надати позивачу десять днів з дня наступного за днем отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху, передбачені частиною четвертою статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, за якою позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

 

Відповідно до частини другої статті  256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Кодексом адміністративного судочинства України не передбачено оскарження ухвали про залишення позовної заяви без руху.

 

Суддя                                                                                                              В.А. Донець

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 Голова суду Вовк Павло Вячеславович

кожна остання середа місяця з 9.00 до 11.00


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.