Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 1 користувач і 21 гість.

Користувачі на сайті

  • mostova

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Ухвала про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті по справі № 640/3138/19

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

 

У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження та призначення

справи до судового розгляду по суті

 

16 травня 2019 року                               м. Київ                                        № 640/3138/19

Окружний адміністративний суд міста Києва в особі головуючого судді Кармазіна О.А., при секретарі судового засідання Патук А.С.,

за участі:

від позивача: Козій Д.О.

від відповідача: не з’явився

від третьої особи: Таркаєва О.С.

розглянувши в рамках підготовчого провадження матеріали справи

за позовом

Поліщука Володимира Юзефовича

до

третя особа

Громадської ради доброчесності

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

про

визнання протиправними та скасування висновку та рішення, зобов’язання вчинити певні дії-

В С Т А Н О В И В:

Поліщук Володимир Юзефович (м. Київ, проспект Науки, 29, гуртожиток) звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Громадської ради доброчесності (далі також – ГРД; 03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9), в якому просить суд:

визнати протиправним та скасувати висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Поліщука Володимира Юзефовича критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 26.01.2019;

визнати протиправним та скасувати рішення ГРД, оформлене у вигляді протоколу засідання ГРД від 26.01.2019, в частині затвердження висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Поліщука Володимира Юзефовича критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 26.01.2019;

зобов’язати ГРД вилучити висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Поліщука Володимира Юзефовича критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 26.01.2019, шляхом відкликання цього висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Поліщука Володимира Юзефовича критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 26.01.2019 з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та шляхом видалення з електронних ресурсів (сайту) ГРД.

Ухвалою від 26.02.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, вирішено розглядати справу за правилами загального провадження, на 04.04.2019 призначено проведення підготовчого засідання. На адресу відповідача, зазначену у позовній заяві, засобами поштового зв'язку направлено копію позову та доданих до нього матеріалів.

Однак, матеріали, які були направлені відповідачу, повернуті суду з довідкою пошти від 04.03.2019 “не знайдено”. У підготовчому засіданні 04.03.2019 представник позивача та відповідача висловились за необхідність відкладення підготовчого засідання з метою забезпечення прав відповідача.

З метою з’ясування всіх питань, передбачених ч. 2 ст. 180 КАС України, забезпечення процесуальних прав відповідача, судом було ухвалено про відкладення підготовчого засідання на 18.04.2019.

При цьому, враховуючи положення ч. 3 ст. 124, ст. 129, ст. 251 КАС України, вирішено додатково (повторно) надіслати відповідачу копії процесуальних документів, крім власне розміщення в ЄДРСР, а також копії позову поштою, засобами телекомунікаційного зв’язку (електронною поштою - info@grd.gov.ua), та розміщення процесуальних документів на сайті суду.

Враховуючи наведене, а також положення ст. 28 Регламенту ГРД «Контакти Ради для зовнішнього використання» (щодо отримання інформації на адресу електронної пошти), 05.04.2019 на адресу електронної пошти ГРД надіслані скановані копії: ухвали про прийняття позову до розгляду та відкриття провадження у справі, про відкладення підготовчого засідання, повістки про виклик, а також позову (т. 2, а.с. 67, 68). Зазначено прохання підтвердити отримання.

Однак, протягом дня, наступного за днем надсилання тексту ухвали та повістки відповідачу електронною поштою, підтвердження від відповідача до суду не надійшло. Враховуючи наведене, в порядку ч. 3 ст. 129 КАС України секретарем судового засідання складено відповідну довідку, а відтак в силу закону надіслані документи вважаються врученими відповідачу, а відповідач - вважається повідомленим про дату, час і місце судового засідання.

При цьому, повідомлення про виклик також розміщено на веб-сайті Судової влади України (т.2, а.с. 69-71) та веб-сайті суду (т.2, а.с. 72).

Однак, враховуючи перебування судді на стаціонарному лікуванні, підготовче засідання 18.04.2019 не відбулося.

Враховуючи наведене, проведення підготовчого засідання призначено на 16.05.2019 про що учасникам справи 06.05.2019 направлено повістки, у т.ч., враховуючи положення ст. 28 Регламенту ГРД «Контакти Ради для зовнішнього використання» (щодо отримання інформації на адресу електронної пошти), повітку направлено на адресу ГРД на електронну пошту. Як і у попередньому випадку, при надіслані повістки на адресу ГРД електронною поштою, зазначено прохання повідомити суд про отримання повістки.

Однак, як і у попередньому випадку, протягом дня, наступного за днем надсилання відповідачу повістки електронною поштою, підтвердження про отримання повістки від відповідача до суду не надійшло. Враховуючи наведене, в порядку ч. 3 ст. 129 КАС України секретарем судового засідання складено відповідну довідку, а відтак в силу Закону повістка вважається врученою відповідачу, а відповідач - вважається повідомленим про дату, час і місце судового засідання.

У підготовче засідання 16.05.2019 з’явилися представники позивача та третьої особи.

У той же час, у підготовче засідання відповідач або його представник (представники) не з’явилися, будь-яких повідомлень про причини неприбуття суд не повідомив (не повідомили), доказів на підтвердження поважності причин неприбуття у підготовче засідання не надав (не надали).

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КАС України підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими главою 6 розділу II цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Виходячи із змісту ч. 1 ст. 205 розділу глави 6 розділу ІІ КАС України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, що має місце у даному випадку, не перешкоджає розгляду справи по суті, а у даному випадку – підготовчого засідання, крім випадків, визначених цією статтею. В контексті останнього, порядок проведення підготовчого засідання, у т.ч. щодо обставин, які зумовлюють відкладення підготовчого засідання чи оголошення перерви, визначені ч. 2 та ч. 6 ст. 181 КАС України.

Оскільки у даному випадку судом не встановлено обставин, визначених ч. 2 та ч. 6 ст. 181 КАС України для відкладення підготовчого засіданні та оголошення перерви у зв’язку з неявкою відповідача, підготовче засідання проведено без участі відповідача.

Під час підготовчого засідання з’ясовано, що третьою особою надано до суду пояснення, а також копію висновку ГРД від 26.01.2019, копію протоколу електронного голосування. При цьому, копія пояснень третьої особи надіслана на адресу ГРД електронною поштою.

Також з’ясовано, що відповідачем так і не надано відзиву на позов та витребуваних документів та доказів поважності причин невиконання вимог суду, у зв’язку з чим та на підставі ч. 9 ст. 80, ч. ч. 6 ст. 162, ч. 2 ст. 175 КАС України наявні підстави для вирішення справи за наявними матеріалами з урахуванням положень ч. 4 ст. 159 КАС України, відповідно до яких неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Суд констатує, що під час підготовчого засідання проведено дії та з’ясовані питання, визначені ч. 2 ст. 180 КАС України та виконано завдання підготовчого засідання, визначені ч. 2 ст. 173 КАС України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 173 КАС України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Відповідно до положень ст. 183 КАС України за результатами підготовчого засідання суд може постановити ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Оскільки суддею проведено підготовчі дії, які необхідні для забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, наявні достатні підстави для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду  по суті.

Керуючись положеннями статей 173, 180, 181, 183, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

 

У Х В А Л И В:

 

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 05 червня 2019 року об  09:00 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, блок Б, зал судового засідання № 34.

Копію ухвали надіслати учасникам справи та додатково відповідачу на адресу електронної пошти.

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади  України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 КАС України ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.

 

Суддя                                                                                      О.А. Кармазін

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

В.о.  Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


 Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.