Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 1 користувач і 16 гостей.

Користувачі на сайті

  • mostova

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі № 640/14945/19

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

16 серпня 2019 року

м. Київ

№ 640/14945/19

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кармазін О.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

 

Яровенко Наталії Олегівни

до

Громадської ради доброчесності

про

визнання протиправними та скасування висновку та рішення,-

В С Т А Н О В И В:

07.08.2019 Яровенко Наталія Олегівна (02105, м. Київ, вул. Каунаська, 12/1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 27502112705) звернулася до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Громадської ради доброчесності (03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9), в якому просить суд:

1) визнати протиправним та скасувати висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджено Громадською радою доброчесності 04.02.2019;

2) визнати протиправним та скасувати рішення ГРД, оформлене у вигляді протоколу засідання ГРД від 04.02.2019, в частині затвердження висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики.

По суті позивач вважає висновок ГРД та рішення/протокол про його затвердження необґрунтованими та безпідставними, прийнятими без врахування всіх обставин, що мали значення для їх прийняття. Звертає увагу, крім іншого, на те, що їй не було надано часу для надання пояснень та документів, а сам висновок готувався відповідачем у обмежені строки та за наявною інформацією.

Спір виник із публічно-правових відносин у яких відповідач є суб'єктом владних повноважень. Зазначений спір, відповідно до положень статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України, належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

У взаємозв’язку з наведеним слід зазначити, що відповідно до частини третьої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КАС України умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

У даному випадку, враховуючи положення частини третьої статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України, беручи до уваги склад учасників справи, підстави та предмет позову, характер спірних правовідносин, значимість справи для заявника, суддя вважає за необхідне розглянути дану справу за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КАС України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Відповідно до ч. 9 ст. 171 КАС України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій, відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 171 КАС України, зазначаються дата, час і місце підготовчого засідання, якщо справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження.

Водночас, згідно з ч. 2 ст. 49 КАС України якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Як вбачається з матеріалів позову, рішення по справі може вплинути на реалізацію функцій та обов’язків Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, код ЄДР: 37316378), оскільки спірний висновок ГРД було надіслано до ВККС для врахування при прийнятті рішення щодо відповідності позивача вимогам кандидата на посаду судді Верховного Суду, з урахуванням чого суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Крім того, одночасно з позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування документів, в якому позивач просить суд витребувати у ГРД належним чином засвідчену копію висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 04.02.2019; належним чином засвідчені копії всіх документів на підставі яких прийнято такий висновок та витребувати копію протоколу засідання ГРД від 04.02.2019, в частині затвердження висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики

Вирішуючи по суті вказане клопотання, суд зазначає про наступне. За приписами ч. 1 ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом. Згідно ч. 3 ст. 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу. Відповідно до ч. 4. ст. 9 КАС України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання

Яровенко Наталії Олегівни та необхідність витребування у Громадської ради доброчесності належним чином засвідчених копій:

висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 04.02.2019;

всіх документів на підставі яких прийнято висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 04.02.2019.

Також суд вважає за необхідне витребувати у Громадської ради доброчесності належним чином засвідчену копію рішення ГРД, оформлене у вигляді протоколу засідання ГРД від 04.02.2019, в частині затвердження висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики.

Водночас, з метою з’ясування всіх обставин у справі, суддя вважає за необхідне витребувати вказані висновки та рішення у третьої особи, у формі та за змістом, що були надані третій особі відповідачем, а також витребувати документальні підтвердження щодо перевірки ВККС справжності ЕЦП на матеріалах, які надійшли від ГРД.

Керуючись вимогами ст. ст. 12, 49, 160-162, 159, 171, 179, ч. 4 ст. 9, ч.ч. 1 - 4 ст. 77, ч.ч. 3, 6 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача – Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, код ЄДР: 37316378).

3. Справа буде розглядатись одноособово суддею Кармазіним О.А. за правилами загального позовного провадження.

4. З урахуванням положень ч. 4 ст. 173 КАС України призначити підготовче засідання на 12.09.2019 на 11:30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресом: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, блок Б, зал судового засідання № 34.

Викликати у підготовче судове засідання представників учасників справи.

5. Витребувати у Яровенко Наталії Олегівни:

1) належним чином засвідчені копії всіх документів на підтвердження обставин на які позивач посилається у позовній заяві (крім тих документів, копії яких були надані разом із позовною заявою);

2) експертний висновок щодо оцінки ринкової вартості автомобіля Skoda Superb 2012 року випуску (за наявності);

3) оригінали доданих до позовної заяви документів, для огляду у судовому засіданні.

6. Клопотання Яровенко Наталії Олегівни про витребування доказів задовольнити.

7. Витребувати у Громадської ради доброчесності належним чином засвідчені копії:

1) висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 04.02.2019;

2) всіх документів на підставі яких прийнято висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 04.02.2019.

3) рішення ГРД, оформлене у вигляді протоколу засідання ГРД від 04.02.2019, в частині затвердження висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики;

4) відомостей про особу, яка підписала електронним цифровим підписом висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики та протокол електронного голосування від 04.02.2019.

8. Запропонувати відповідачу протягом двадцяти днів з дня вручення йому даної ухвали надати відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 162 КАС України, або заяву про визнання позову (п. 8 ч. 9 ст. 171 КАС України).

До відзиву слід додати витребувані судом докази.

Звернути увагу відповідача, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову (ч. 4 ст. 159 КАС України).

9. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (третя особа) має право подати, з дотриманням вимог ч.ч. 2 – 4 ст. 162 КАС України, пояснення щодо позову (п. 10. ч. 9. ст. 171 КАС України) - протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення третій особі ухвали про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом п’ятнадцяти днів з дня його отримання.

Витребувати у Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та запропонувати надати разом із поясненнями на позов належним чином засвідчені копії:

1) висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики, який затверджений ГРД 04.02.2019;

2) рішення/протоколу ГРД від 04.02.2019 щодо затвердження висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики;

3) за наявності – копії документів, додані ГРД до висновку, рішення/протоколу від 04.02.2019;

4) відомостей про особу, яка підписала електронним цифровим підписом висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Яровенко Наталії Олегівни критеріям доброчесності та професійної етики та протокол електронного голосування від 04.02.2019;

5) документально підтверджені відомості щодо перевірки ВККС справжності (дійсності) ЕЦП координатора ГРД на матеріалах, які надійшли від ГРД електронною поштою.

10. Роз’яснити учасникам справи, що строки подання позивачем відповіді на відзив (ст. 163 КАС України), а відповідачем - заперечень на відповідь позивача на відзив (ст. 164 КАС України) встановлюються  за результатами підготовчого засідання/провадження (п. 12. ч. 2 ст. 180 КАС України), але не пізніше ніж за п’ять днів до початку розгляду справи по суті та з дотриманням вимог ч.ч. 2-4 ст. 162 КАС України.

Сторони можуть подати відповідь на пояснення третьої особи (ч. 3 ст. 165 КАС України) завчасно, але не пізніше ніж за сім днів до початку розгляду справи по суті.

11. На підставі ч. 2 ст. 166 КАС України встановити, що заяви з процесуальних питань подаються до суду з наданням доказів їх направлення іншим учасникам справи.

12. Звернути увагу учасників справи, що копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 79 КАС України).

13. Роз’яснити сторонам, що веб-адресою сторінки в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, є http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

14. Копію даної ухвали направити учасникам справи. Відповідачу та третій особі також надіслати копію позову та доданих до нього матеріалів (ч. 2 ст. 174 КАС України).

15. Копію даної ухвали, разом з позовом та додатками до нього, направити відповідачу також електронною поштою за адресами info@grd.gov.ua (відповідно до ст. 28 Регламенту ГРД «Контакти Ради для зовнішнього використання»), head@grd.gov.ua (визначена у Висновку) та info.grd.ua@gmail.com.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до ч. 2 ст. 256 КАС України з моменту її підписання. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 294 КАС України в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала про відкриття провадження у справі лише з підстав порушення правил підсудності.

 

Суддя                                                                                                     О.А. Кармазін

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

В.о.  Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


 Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.