Перша сторінка

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 1 гість.

Контакт-центр суду 0-800-501-492

Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі № 826/17587/14

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

  
У Х В А Л А
про відкриття провадження в адміністративній справі
02 грудня 2014 року  м. Київ № 826/17587/14

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кармазін О.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами
Моніної Інги Анатоліївни
Зайця Сергія Анатолійовича
Мартиновської Анастасії Романівни
Мартиновського Романа Юрійовича
Свиридової Дар’ї Олександрівни
Товариства з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Лекс-Сервіс”
до  Національного банку України
про  визнання неправомірними дій, визнання протиправною та скасування постанови, а також стягнення моральної шкоди,-

В С Т А Н О В И В:

Позивачі звернулися до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Національного банку України, в якому просять суд:
1) визнати протиправними та такими, що становлять дискримінацію за ознакою місця проживання/реєстрації/місця знаходження, дії Національного банку України щодо встановлення обмежень в реалізації фізичними та юридичними особами, які знаходяться (зареєстровані/постійно проживають) на території вільної економічної зони "Крим", права на здійснення банківських операцій та обміну валюти;
2) визнати протиправною та скасувати Постанову Правління Національного банку України № 699 від 3 листопада 2014 року “Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони “Крим” в такій частині:
- пункти 1, 6, 7 - в цілому;
- абз. 3 пункту 2;
3) стягнути з Національного банку України на користь Зайця Сергія Анатолійовича 4800 грн. на відшкодування моральної шкоди;
4) стягнути з Національного банку України на користь Мартиновського Романа Юрійовича 5000 грн. на відшкодування моральної шкоди;
5) стягнути з Національного банку України на користь Мартиновської Анастасії Романівни 3500 грн. на відшкодування моральної шкоди;
6) стягнути з Національного банку України на користь Моніної Інги Анатоліївни 4000 грн. на відшкодування моральної шкоди;
7) стягнути з Національного банку України на користь Свиридової Дар'ї Олександрівни 3000 грн. на відшкодування моральної шкоди.
Відповідно до ухвали судді від 18.11.2014 р. позовну заяву залишено без руху та надано строк до 28.11.2014 р. включно на усунення недоліків позовної заяви. Копія ухвали направлена заявникам та, крім цього, розміщена в ЄДРСР та на офіційному сайті суду (“Інформація про розгляд справ, сторони яких знаходяться в АР Крим”).
Зокрема, запропоновано заявникам надати до суду: 1) докази сплати позивачами – фізичними особами судового збору за майнові вимоги відповідно до вищенаведеного та у розмірі встановленому Законом України “Про судовий збір”; 2) докази на підтвердження наведених у позовній заяві обставин щодо завдання позивачам – фізичним особам моральної шкоди; 3) належним чином засвідчені копії документів, які додані до позовної заяви; 4) копію свідоцтва про державну реєстрації СПД Моніної Інги Анатоліївни, а також копію паспорту Свиридової Дар’ї Олександрівни для направлення їх визначеному у позові відповідачу.
При цьому, відносно сплати судового збору, суддею, крім іншого, звернуто увагу заявників – фізичних осіб на те, що у позові не зазначено підстав для звільнення від сплати судового збору щодо вимог майнового характеру.
Окрім того, звернуто увагу заявників на те, що відповідно до частини 2 статті 106 КАС України на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.
Зокрема, в ухвалі судді від 18.11.2014 р. зверталося увагу на те, що позивачі просять, крім іншого, стягнути з відповідача кошти на відшкодування завданої їм, як вважають позивачі, моральної шкоди. В обґрунтування наведених доводів позивачі зазначають у позові, що оскаржуване рішення відповідача призвело до неможливості придбання позивачами іноземної валюти, відкладення поїздок за кордон, створення перешкод у веденні підприємницької діяльності та неможливості здійснення адвокатської діяльності.
Однак, як зазначалося в ухвалі судді від 18.11.2014 р., у відповідності до вказаних положень процесуального законодавства позивачі не надають суду жодних доказів на підтвердження наведених у позовній заяві обставин щодо завдання їм моральної шкоди (довідки щодо звернення до медичних установ, а також – докази на підтвердження обставин щодо відмови у придбанні іноземної валюти (Мартиновська А.Р., Мартиновський Р.Ю., Монина І.А., Свиридова Д.О.), відмови у відкритті рахунку (Мартиновська А.Р.), відмови у зайнятті підприємницькою діяльністю (Монина І.А., Мартиновська А.Р.), відмови у здійсненні адвокатської діяльності та заборони (відмови) отримувати кошти (Заєць С.А.)., замовлення та відмови від поїздки за кордон (Свиридова Д.О.), наявності боргових зобов’язань (Мартиновська А.Р.).
При цьому, як зазначено в ухвалі судді від 18.11.2014 р., позивачі не зазначають про наявність причин неможливості подання таких доказів.
Застосування таким чином вказаних вимог процесуального законодавства відповідає і підходу, висловленому Верховним Судом України в ухвалі від 24.06.2014 р. (№21-181а14).
Звернуто увагу заявників в ухвалі про залишення позову без руху, що згідно з пунктом 5.27 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 р. № 55 копія документа засвідчується відміткою, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назвою посади, особистим підписом особи, яка засвідчує копію, її ініціалами та прізвищем, датою засвідчення копії, що проставляється у лівому нижньому куті документа.
У той же час, як зазначено в ухвалі судді від 18.11.2014 р., в порушення наведених положень, жоден із доданих до позовної заяви документів не засвідчений належним чином.
При цьому, аналогічні вимоги висувалися також і за іншими позовними заявами інших осіб, що відображено в ухвалах судді від 02.04.2012, 08.05.2012, 12.07.2012, 27.08.2012, 13.12.2012, 21.05.2013, 22.05.2013, 24.05.2013, 18.12.2013, 16.01.2014, 06.05.2014, 06.05.2014, 21.05.2014, 11.06.2014, 26.06.2014, 14.08.2014, 22.08.2014, 16.10.2014, 16.10.2014, тобто у випадках надання жодним чином незасвідчених копій документів.
Крім того, звернуто увагу заявників, що у порушення вимог ч. 3 ст. 106 КАС України не надано копій всіх доданих до позовної заяви документів для направлення їх визначеному у позові відповідачу, а саме: не надано копії свідоцтва про державну реєстрації СПД Моніної Інги Анатоліївни, а також копії паспорту Свиридової Дар’ї Олександрівни.
26.11.2014 р. канцелярією суду зареєстровано “Зауваження на ухвалу від 18.11.1014 р. про залишення позову без руху у справі № 826/17587/14”, які подані заявником Зайцем С.А., який одночасно є представником ТОВ АФ “Лекс-Сервіс” та за змістом яких заявник не погоджується з ухвалою судді від 18.11.2014 р.
В контексті наведеного суд звертає увагу заявника, що у разі незгоди з ухвалою судді від 18.11.1014 р. заявник був не позбавлений права оскаржити вказану ухвалу в апеляційному порядку, на що зверталося увагу власне у тексті ухвали від 18.11.1014 р.
У той же час, ухвала судді від 18.11.2014 р. станом на час постановлення даної ухвали, не оскаржена.
Між тим, у вказаній заяві від 26.11.2014 р. заявник на усунення недоліків позовної заяви зазначає підстави звільнення від сплати судового збору – п. 13 ч. 2 ст. 3 Закону України “Про судовий збір”, що враховується судом при з’ясуванні питання усунення недоліків позовної заяви. При цьому, судом звертається увага заявника, що у ухвалі суду від 18.11.2014 р. не ставиться питання щодо сплати судового збору юридичною особою – заявником позову, як і надання цією особою доказів завдання їй моральної шкоди, що прямо вбачається із змісту ухвали.
Окрім того, у вказаній заяві відносно усунення недоліків позову, а саме невиконання заявником Зайцем С.А. передбаченого ч. 2 ст. 106 КАС України обов’язку щодо надання доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги (стосовно відмови Зайцю С.А. у здійсненні адвокатської діяльності та заборони (відмови) отримувати кошти), що є прямою вимогою закону, вказаним заявником пояснено, що моральна шкода завдана саме внаслідок ухвалення оскаржуваної постанови НБУ, що враховується судом при вирішенні питання щодо усунення недоліків позовної заяви.
При цьому, суд ще раз звертає увагу заявника, що позивач зобов’язаний надавати разом із позовною заявою докази на підтвердження тих обставин, на які сам позивач і посилається відносно себе у позовній заяві, питання достатності цих доказів на цій стадії судового процесу не вирішується.
Відносно надання незасвідчених копій документів, у вказаній заяві заявник зазначає про можливість надання/дослідження оригіналів вказаних документів під час розгляду справи, що враховується судом при вирішенні питання щодо усунення недоліків.
Враховуючи наведене у сукупності, суд вважає наявні матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.
При цьому враховується, що даний спір виник із публічно-правових відносин, у яких відповідач є суб’єктом владних повноважень. Зазначений спір згідно з вимогами ст. 17 КАС України належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.
З урахуванням наведеного суддя вирішив призначити справу до судового розгляду, закінчивши підготовче провадження.
Керуючись вимогами ст.ст. 104-107, 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, –

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись колегією суддів під головуванням судді Кармазіна О.А.
2. Закінчити підготовче провадження та призначити судовий розгляд справи на 18 грудня 2014 року о 11:15 год.
3. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, блок Б, зал судового засідання № 35.
4. Викликати у судове засідання сторін (їх представників).
5. Витребувати від позивачів та зобов’язати надати суду:
-  в судовому засіданні - усі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх;
- до канцелярії суду до 15.12.2014 р.:
- докази на підтвердження доводів викладених у позовній заяві щодо нанесення моральної шкоди, а саме: довідки щодо звернення до медичних установ, а також докази на підтвердження обставин щодо відмови у придбанні іноземної валюти (Мартиновська А.Р., Мартиновський Р.Ю., Монина І.А., Свиридова Д.О.), відмови у відкритті рахунку (Мартиновська А.Р.), відмови у зайнятті підприємницькою діяльністю (Монина І.А., Мартиновська А.Р.), відмови у здійсненні адвокатської діяльності та заборони (відмови) отримувати кошти (Заєць С.А.)., замовлення та відмови від поїздки за кордон (Свиридова Д.О.), наявності боргових зобов’язань (Мартиновська А.Р.);
- деталізації позовної вимоги № 1 щодо визначення – які конкретно дії НБУ позивачі просять визнати протиправними із зазначенням дати вчинення дії та її суті;
- всі інші наявні документи та докази, які на думку позивачів мають значення для розгляду даної справи;
6. Зобов’язати відповідача надати до канцелярії суду до 15.12.2014 р.:
- належним чином засвідчену копію оскаржуваної постанови від 03 листопада 2014 року №699 та документів, що стали підставою для її прийняття (погодження, пояснення, доповідні/службові записки тощо);
- письмові заперечення проти позову (за наявності) та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача;
- обґрунтування щодо дати набрання чинності оскаржуваною постановою із зазначенням офіційного видання, в якому оприлюднено оскаржувану постанову.
7. Зобов'язати відповідача, відповідно до вимог статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України, опублікувати оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі у виданні, в якому оскаржуваний нормативно-правовий акт був або мав бути офіційно оприлюднений. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи. Оголошення повинно бути опубліковано не пізніш як за сім днів до судового розгляду.

Суд звертає увагу осіб, які беруть участь у справі, що відповідно до ч. 2 ст. 114 КАС України у разі несвоєчасного надання витребуваних судом доказів та пояснень (без поважних причин), зазначені докази (пояснення) судом не приймаються та справу може бути вирішено на підставі наявних доказів відповідно до ч. 6 ст. 71 КАС України.
Копію ухвали направити сторонам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                               О.А. Кармазін

 

Додаток на адресу відповідача – позовна заява з додатками.
Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати  в  суді засвідчені копії документів і витяги з них.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити  підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право  визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.
Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Контактна інформація суду

Окружний адміністративний суд

міста Києва

01051, м. Київ,

вул. Петра Болбочана, 8, корп.1

(Керівництво суду, судді, канцелярія,

помічники та секретарі суддів)

03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 81а

(Судді, помічники та секретарі суддів)

E-mail: inbox@adm.ki.court.gov.ua

 Телефон для довідок:

    +38 (044) 591-55-64

Контакти для прийому запитів

 відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Телефон: +38 (044) 591-55-63

E-mail: info@adm.ki.court.gov.ua

Графік роботи

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00

Пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва

12-00 до 12-45

Графік прийому громадян

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва проводить особистий прийом громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи за наступним графіком:

 

Голова суду

Вовк Павло Вячеславович

Остання середа місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Келеберда Володимир Іванович

Другий і четвертий вівторок місяця з 09.00-11.00 год.


Заступник Голови суду

Аблов Євгеній Валерійович

Перший і третій понеділок місяця з 14.00-16.00 год.


Керівник апарату суду

Миронюк Дмитро Миколайович

Перший вівторок місяця з 14.00-16.00 год.